Lucia Tomečková
Špieszová 3
841 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 41 636 902
DIČ: 1026238763

Peň. ústav: Tatra banka
Číslo účtu: 2942010762/ 1100
IBAN: SK 1811000000002942010762
SWIFT: TATRSKBX

OU-BA-OZP1-2015/036291-2 Bratislava 07.04.2015
č. živnostenského registra 110-155013

E.: redakcia@dalito.sk

Lucia Tomečková
šéfredaktorka
SR: +421 902 333 005
ČR +420 773 558 088

tomeckova@dalito.sk

Obchod – inzercia

inzercia@dalito.sk

      

Najnovšie

Ďakujeme Vám za vašu podporu,
bez ktorej to nejde.

Témy