Koronavírusový zázrak: 29 motýľov za rohom

Dalito.sk/Pánsky rybník v Jinoniciach v Prahe/foto: Dalito.sk

Kým na Slovensku platí obmedzenie pohybu iba od stredy, niektoré krajiny ho zaviedli už pred mesiacom aj s prísnymi bezpečnostnými nariadeniami.  Na mnohých už doľahla aj úzkosť z uzatvoreného priestoru, v ktorom trávia už týždne a podľa nariadení z domu vychádzajú len v najnevyhnutejších prípadoch, alebo len na krátku prechádzku do lesa, či okolia domu. Dodržiava to každý normálny človek aj keď je to naozaj ťažké.

Mnohí sa tak, napriek tomu, že na mieste už bývajú dlhé roky, až teraz pozreli aj za roh vlastného paneláku. Však čo si budeme, rýchly život nás prinútil ráno vstať a až večer prichádzať totálne vyčerpaní domov. Len predstava ešte aj  krátkej prechádzky po sídlisku v mnohých vyvolávala až mdloby.

Koronavírus však zmenil aj to a mnohých prinútil pozrieť sa aspoň na koniec vlastnej ulice, na ktorej doteraz maximálne zaparkovali auto. A popri tomto životnom zhone sme ani nestihli odhaliť, aká krása nás čaká neďaleko od nás, hneď za rohom.

Rybník v strede sídliska

Napríklad v hlavnom meste Českej republiky v Prahe tak v strede sídliska objavíte nezabudnuteľné miesto s rybníkom. Nádherné jasné počasie počas veľkonočných sviatkov ho ponúklo v najkrajšom jarnom šate.

Vôňa pučiacich stromov, začínajúcich kvitnúcich kvetín, ešte nezakalenej vody v rybníku nič nenasvedčujú tomu, že sa nachádzate v jednom z najznečistenejších miest v krajine. Zobúdzajúca príroda vás tu doslova ohúri a  chytí za srdce, najmä, ak ste z domu vyšli po mesiaci.

Založenie tohto skrytého Pánskeho rybníka medzi bytovkami pravdepodobne súviselo so stavbou Jinonického zámočku, ktorý tu majiteľ Pavel Michna z Vacínova postavil v ešte v roku 1620.

Pánsky rybník na počiatku minulého storočia/foto: zdroj: informačná tabuľa Hl. m. Prahy

Pánsky rybník sa neskôr stal súčasťou  systému vodných nádrží prepojených korytom Jinonického potoka.

Pri rybníku a potoku sa tak nenásilne dopĺňa história so súčasnosťou, kde vedľa renovácie zámku vyrastajú luxusné bytové apartmány a rodinné domy, všetko veľmi citlivo v súlade s prírodou.  

Celou rekonštrukciou prechádza aj areál zámku, ktorý sľubuje v budúcnosti prenádherné miesto na relax a oddych.

Rybník bez vody

V priebehu výstavby juhozápadného mesta v 80. rokoch minulého storočia tu došlo k značnému zásahu do prirodzeného povodia Jinonického potoka. Rybník, ktorý ležal nad Pánskym vrchom zasypali a koryto potoka vybavili potrubím. Vplyvom urbanizácie odvodnili väčšinu pramenísk potoka. Rybník tak trpel nedostatkom vody a pre absolútny nedostatok údržby skončil totálne zabahnený a postupne totálne zarástol.

Mesto v roku 2006 pristúpilo k celkovej revitalizácii rybníka. Jej súčasťou bolo aj upratovanie nezákonných skládok v okolí, vybudovanie nového kamenného stavidla a aj výsadba nových mokraďových rastlín a stromov.

Pánsky rybník v Jinoniciach v Prahe/foto: Dalito.sk

400 ročná história

Okrem toho, že miesto medzi bytovkami, rodinnými domami, panelákmi alebo aj najmodernejšími výškovými budovami business centra, získalo nový zdroj vody,  vzniklo tu vzácne prírodné miesto, kde doslova zakopávate o spokojných divokých vtákov ležiacich v jeho okolí. Rybník si už naozaj na čo to pamätá , veď prvý zápis o jeho existencii urobili pred presne 400 rokmi.

Devastujúce zásahy do vodného režimu a odvodňovacích pramenísk ho síce takmer vymazali z mestskej mapy, ale aj moderní ľudia dokázali, že zachrániť sa dá všetko, ak človek naozaj chce.

Prvým úspechom bolo zvedenie časti dažďových vôd z areálu zámku. V roku 2017 obnovili časť Jinonického potoka nad rybníkom, do ktorého je voda privádzaná  z vidoulského vodojemu.  V roku 2018 do sústavy pripojili ešte aj dažďovú vodu z novej stavby na Vidoulí. Ďalším zdrojom vody však môže byť ešte aj plánované zvedenie dažďových vôd z obchvatu smerom na pražské letisko.  

Vzácne mestské motýle

Z pohľadu ochrany prírody ide o nádrž prírodného charakteru s množstvom pôvodných stromov, najmä vŕb a jelší.  

Posledný prírodovedecký prieskum tu robili v roku 2007. Našli pri ňom 49 druhov rastlín a 29 druhov motýľov. Z obojživelníkov sa tu vyskytujú najmä žaby, vrátane ropuchy obecnej aj zelenej.  Z vtákov tu pravidelne hniezdi lyska červená a sliepka zelenonohá.

O lokalitu sa stará Magistrát hlavného mesta Prahy. Plocha hladiny jazera je 2 409 m2 s objemom 3 702 m3. Technicky ide o pozemnú hrádzu s výškou 1,6 metra. Celú nádrž spravujú Lesy hl. mesta Prahy.

Život po COVID-19

Úchvatné nedotknuté miesto vo svetovej metropole jednoznačne sľubuje aj v lete nezabudnuteľný zážitok nielen na pohľad a čuch, ale aj uši. Prírodný koncert vo večerných hodinách bude určite ďaleko krajším zážitkom, ako letné večerné posedenie pred televízorom.  

Ak nás mal teda koronavírus aj niečo nové naučiť, niečo na svete zmeniť, možno aj to, pozrieť sa za roh nášho domu, alebo aspoň prejsť na koniec našej ulice. Možno aj vás tam čaká miesto, na ktoré sa budete už celý život radi vracať a pripomínať si, ako ste to so svojou rodinou alebo najbližšími všetko spoločne zvládli. Nech vás všetko zlé obchádza!