Krajniakove predstavy spochybňujú jeho odbornú zdatnosť

Dalito.sk/(vľavo) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak na rokovaní vlády/foto: ÚV SR

Zdá sa, že minister Krajniak nepozná základné dokumenty, ktorými sa musí vo svojom rezorte riadiť. Inak by nemohol hovoriť o pláne zmeniť legislatívu tak, aby súčasťou tripartity mohli byť nielen odbory, ale aj ďalšie organizácie či záujmové združenia (podľa neho napríklad Inštitút zamestnaneckej politiky či občianske združenie Pracujúca chudoba).

Výsledkom by totiž bolo porušenie princípu reprezentatívnosti a tým aj záväzných medzinárodných dokumentov. (Iste, o KOZ, ktorá svojho času podpísala zmluvu o spolupráci so stranou Smer, si môžeme myslieť svoje, ale to je iná téma.)

Slovenská republika vo februári 1997 ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách. Znamená to záväzok „uskutočňovať postupy, ktoré zabezpečujú účinné konzultácie … medzi zástupcami vlády, zamestnávateľov a pracovníkov“. Tieto postupy sa určia po konzultáciách s najreprezentatívnejšími organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov. Na Slovensku to znamená tripartitu: vláda, zamestnávatelia, odbory.

V marci 2009 Slovenská republika ratifikovala aj Európsku sociálnu chartu. Tá v čl. 6 (Právo kolektívne vyjednávať) hovorí napr. o práve na kolektívne opatrenia v prípade konfliktu záujmov a tiež o vyjednávaní „medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami na jednej strane a organizáciami pracovníkov na druhej strane s cieľom upraviť podmienky zamestnania kolektívnymi zmluvami“.

Krajniak chce, aby zamestnanci boli reprezentovaní čo najširšou skupinou záujmových združení alebo odborových zväzov. Lenže dohovor o trojstranných konzultáciách nehovorí o čo najširšej skupine združení alebo odborov, ale celkom jednoznačne o najreprezentatívnejších organizáciách. Inštitút zamestnaneckej politiky ani žiadna podobná organizácia či občianske združenie nie je v tomto zmysle reprezentatívne a nemá legitimitu pre kolektívne vyjednávanie ani pre účasť v tripartite. Otázne je aj to, či Krajniakove predstavy neodporujú citovanému čl. 6 Európskej sociálnej charty.

Napokon aj samotné občianske združenie Pracujúca chudoba už Krajniakovi odkázalo, že združenie nemôže byť členom tripartity, pretože by to bolo porušenie dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Už toto je zahanbením ministra Krajniaka a signálom spochybňujúcim jeho odbornú zdatnosť.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/stat-uz-nebude-pomahat-sos-dotacia-skoncila/