Správy

Kuchári a cukrári udelili najvyššie vyznamenania

Slovenskí kuchári a cukrári ocenili pedagógov púchovskej SOŠ obchodu a služieb
najvyšším vyznamenaním. Ocenenia sa rozdávali po prvýkrát.

Spolupráca Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Púchove
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Slovenského
zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) trvá už niekoľko rokov. Jej vysokú úroveň dokazujú aj
vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania študentov v profesii cukrár a kuchár.
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov si všimol zásluhy pri rozvoji svojej činnosti
a rozhodol sa oceniť šikovnosť svojich členov – majstrov tohto remesla. Najvyššie
vyznamenanie SZKC sa okrem iných ušlo aj riaditeľovi Strednej odbornej školy obchodu
a služieb Púchov Ivanovi Kasárovi a majsterke odborného výcviku Jozefíne
Zaukolcovej.

Rád prezidenta SZKC si na celoslovenskom Valnom zhromaždení
v Trnave prevzali za dlhoročné pôsobenie, ale aj za pomoc a podporu zväzu. Zväz
najvyšším vyznamenaním ocenil majstrovstvo spolu 32 ľudí.


Prezident SZKC Branislav Križan prvýkrát v histórii zväzu udeľoval tiež najvyššie
profesijné vyznamenanie SZKC – Rád sv. Vavrinca. Ten si okrem 19 ľudí pôsobiacich
v oblasti gastronómie z jeho rúk prevzala aj Jozefína Zaukolcová. Okrem dlhoročnej
práce v zväze získala ocenenie tiež za založenie Klubu cukrárov SZKC.

Pedagogička Jozefína Zaukolcová je okrem iného viacnásobnou členkou Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý slovenských kuchárov a cukrárov dlhodobo úspešne reprezentuje na medzinárodných a svetových gastronomických súťažiach. „Toto
ocenenie zaväzuje nielen pedagogických pracovníkov, ale aj školu k ďalšej odbornej
príprave a rozvoju súťažnej činnosti budúcich generácií gastronomických odborníkov,“
uviedol riaditeľ školy Ivan Kasár. Zväz oceňoval vôbec prvýkrát od svojho vzniku
v roku 1990.

foto: Ľudmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov je celoslovenským združením, ktorého základom je
centrála a príslušné regionálne a odborné kluby. Jedným z nich je aj Klub cukrárov
SZKC, ktorý od roku 2009 sídli na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove.
Jeho predsedníčkou je majsterka odborného výcviku na SOŠ OaS Jozefína Zaukolcová.
„Na základe tejto skutočnosti škola spolupracuje so SZKC pri organizovaní
celoslovenských súťaží v oblasti gastronómie pre odbor cukrár, pri reprezentácii na
medzinárodných súťažiach a pri organizovaní odborných podujatí, ktoré by sa nedali
realizovať bez podpory vedenia školy, riaditeľa Ivana Kasára,“ doplnila členka
pedagogického zboru SOŠ OaS Púchov Ludmila Hamšíková.

foto: Ľudmila Hamšíková (SOŠ OaS Púchov)

TSK sa tiež pridáva ku gratuláciám, obom pedagógom blahoželá k dosiahnutému
úspechu a ďakuje za vzornú reprezentáciu školy i kraja.

Mgr. Barbora Jánošková

Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *