Kým vláda debatuje, aj v Dubnici už stavajú nájomné byty

Dalito.sk/Zo sídla umeleckej školy po prestavbe vznikne 3-podlažný bytový dom/foto: Dubnica nad Váhom
DALITO -

Už na začiatku roku 2023 by chcela dubnická samospráva občanom ponúknuť dostupné bývanie vo forme 24 nových nájomných bytov. Hlavným cieľom rozširovania bytového fondu je zabezpečenie dostatku príležitostí na rozbeh napr. pre mladých ľudí alebo rodiny s deťmi, a to predovšetkým s ohľadom na to, aby za dostupným bývaním nemuseli odchádzať mimo mesta.  Zo sídla umeleckej školy po prestavbe vznikne 3-podlažný bytový dom.

Opäť o krok bližšie k dostupnému nájomnému bývaniu 

Zo sídla umeleckej školy po prestavbe vznikne 3-podlažný bytový dom s 24 jedno- a dvojizbovými bytmi bežného štandardu. Zmena účelu využívania budovy, ako aj jej nevyhovujúci technický stav si však najskôr vyžaduje stavebný zásah. Za týmto účelom mesto spracovalo projektovú dokumentáciu a po schválení mestským zastupiteľstvom vo štvrtok 27. mája 2021 sa bude uchádzať o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Celý projekt prestavby budovy bude financovaný úverom zo ŠFRB v kombinácii s dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR a vlastných zdrojov mesta, keďže celková hodnota prestavby je odhadovaná na bezmála 773-tisíc eur s DPH. Tento spôsob financovania odobrilo mestské zastupiteľstvo počas svojej májovej schôdze.

Stavebné práce zlepšia celkový exteriérový vzhľad objektu, no predovšetkým prispôsobia vnútornú dispozíciu budovy na jej nový účel. V bezprostrednej blízkosti objektu vznikne 28 parkovacích státí, upraví sa aj infraštruktúra v okolí. Prví nájomníci by sa na Ulicu obrancov mieru mohli odhadom sťahovať v priebehu roku 2023.

Postupne budú pribúdať ďalšie nájomné byty

Ambíciou mesta je bytový fond postupne zvyšovať, a to podporou nájomného bývania (nielen) pre mladé rodiny. „V tomto smere pripravujeme viaceré projekty. Prvý, ktorý sa bude realizovať, je práve prestavba budovy na Ulici obrancov mieru na nájomné byty. Postupne budeme vytvárať ďalšie, aktuálne hľadáme vhodné lokality,” vysvetlil primátor Peter Wolf (nezávislý).

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/slovaci-kupuju-nehnutelnosti-v-alpach-a-pri-mori/