Správy

Laboratóriá SAV v medzinárodnej sieti EU-NETVAL

Laboratóriá Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV boli prijaté za člena siete laboratórií Európskej únie pre validáciu alternatívnych metód (EU-NETVAL). Túto sieť zriadila Európska komisia v súvislosti so smernicou o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.

Dalito.sk na to upozornila Monika Tináková z tlačového oddelenia SAV.

Ústav sa vďaka tomuto úspechu bude zúčastňovať validačných projektov EURL-ECVAM (Referenčné laboratórium Európskej únie pre alternatívy k testovaniu na zvieratách), poskytovať expertízu a súčinnosť v školeniach a v šírení povedomia o alternatívnych metódach.


V spolupráci s expertmi EU bude napomáhať v identifikácii a overovaní vhodných in vitro metód pre budúce aplikácie v regulatívnej toxikológii.

„Je to pre nás veľký úspech, ale zároveň aj záväzok. Kľúčovou úlohou bude posilniť ďalší rozvoj laboratórií toxikológie in vitro a stať sa neoddeliteľnou súčasťou zaujímavých projektov EU-NETVAL. Práve podobné medzinárodné skúsenosti obohatia náš ústav o najmodernejšie poznatky v hodnotení bezpečnosti látok in vitro. Touto cestou sa nám môže podariť v niektorých oblastiach čiastočne, alebo úplne eliminovať testovanie na zvieratách, prípadne lepšie porozumieť mechanizmom toxicity látok,“ povedal Mojmír Mach, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku.


Ústav disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj  modernými laboratóriami pre vykonávanie toxikologických štúdií in vitro (t. j. bez použitia laboratórnych zvierat) a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti. Viacerí pracovníci ústavu sú členmi Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej Národnej Platformy pre princípy 3R (Reduce, Refine, Replace) vo vede a výskume (SNP3Rs).

O sieti EU-NETVAL:

EU-NETVAL pozostáva zo siete testovacích laboratórií členských štátov EÚ. Hlavnými úlohami EU-NETVAL je napomáhanie pri validáciách alternatívnych metód (in vitro, in silico) Európskemu referenčnému laboratóriu (EURL-ECVAM). Sieť EU-NETVAL zároveň prispieva k identifikácii vhodných in vitro metód, ktoré by mohli byť v budúcnosti zahrnuté do regulačného rámca EÚ. Zoznam všetkých testovacích laboratórií siete EU-NETVAL je dostupný na webovej stránke Európskej komisie.Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *