Správy

Ľudia sa menej boja Covid-19 ak dôverujú ľuďom

Ľudia, ktorí viac dôverujú druhým, že sa dokážu zodpovedne správať, vnímajú šírenie koronavírusu menej ohrozujúco. Ukázal to prieskum vedcov Martina Kanovského a Júlie Halamovej z Univerzity Komenského v Bratislave.

Prípadová štúdia vyjde v časopise Frontiers in Psychology, ktorý sa umiestňuje v prvom kvartile psychologických vedeckých časopisov a ponúka už takmer 20-tisíc článkov v režime open access. Dalito.sk o výskume informovala Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave.

Prieskum uskutočnili koncom marca 2020 na na vzorke 565 respondentov vo veku 18 – 77 rokov prostredníctvom sociálnych sietí.


Cieľom výskumu bolo preveriť dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu. Vedci zisťovali u ľudí dôveru v inštitúcie, dôveru vo vlastné a rodinné správanie, ako aj dôveru v správanie ostatných.

Tí, ktorí viac dôverovali zodpovednému správaniu ostatných, zároveň vnímali šírenie vírusu a nakazenie sa ako menej ohrozujúce.

„Prekvapujúce pre nás bolo najmä to, že slovenskí respondenti, prinajmenej v marci, vykazovali veľkú dôveru v správanie ostatných ľudí. Či už to pochádzalo z pozorovania a účasti, alebo to bol výsledok konformizmu v dobrom slova zmysle, je to sľubný záver,“ hodnotí Martin Kanovský a dodáva, že práve pozorovanie správania druhých a dôvera v ich rozhodnutia sa zdá byť kľúčová pre dodržiavanie opatrení.

Tento záver môže pomôcť pri vytváraní nových verejných zdravotných politík a pri krízovej komunikácii. Zlepšovanie dôvery v správanie ostatných môže ovplyvniť aj individuálnu či spoločenskú zodpovednosť a solidaritu prostredníctvom spoločenských väzieb presahujúcich rodinu.

V ďalšom výskume chcú vedci z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UKzopakovať zber dát v iných krajinách s použitím rovnakých nástrojov tak, aby výsledky bolo možné porovnať.

***


Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., sa venuje kognitívnej antropológii, antropológii detí či identite a etnicite. Vyštudoval históriu, estetiku a filozofiu. Pracuje na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., sa zameriava na poradenskú psychológiu, psychoterapiu, emócie i komunitnú psychológiu. Vyštudovala psychológiu. Je riaditeľkou Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *