Luxusná kniha na slovenskom knižnom trhu

MILAN BUNO - KNIŽNÝ PUBLICISTA -

Takýchto kníh nie je na našom trhu veľa. Veľký formát knihy Všestranný Raffael umožňuje odhaliť všetky nuansy tohto geniálneho umelca. Vnútorná väzba knihy je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte puzdra, s razbou zhotovenou zlatom za tepla. Na vnútornej strane väzby je použitý ručne opracovaný a korkom vyhladený pergamen, podľa postupov zo 16. storočia. Na kvalitnom pergamene nájdete aj 16 strán reprodukcií Raffaelových diel.

Zostavovateľ tejto neoceniteľnej monografie Claudio Strinati vyzdvihuje Raffaelovu všestrannosť originálnym spôsobom. V knihe sa venuje chronologickej postupnosti jeho tvorby, analýze diel, dobovému kontextu a vzťahom so zadávateľmi a žiakmi. Dôraz kladie na oslavu všestrannosti, súčasnosti a večnosti nesmrteľného maestra.

Raffael zosúladil klasickú antiku a renesanciu, osud a ideál, eros a thanatos, duchovnú a politickú moc, vedu a náboženského ducha.

Pozrite si video z uvedenia knihy Všestranný Raffael:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0ecZLFQ6P7k]Raffael svoju kariéru začal ako šestnásťročný, keď sa po predčasnej smrti otca stal vedúcim dielne. Od útlej mladosti mal v rukách dokonalý cit i vynikajúce schopnosti.
Doposiaľ sa nikomu nepodarilo s istotou určiť jeho maestrov a teda v pravom zmysle slova nebol nikoho žiakom.

Publikácia Všestranný Raffael okrem kompletného prehľadu najslávnejších diel ponúka emotívny zážitok z nových interpretácií a objavov. Novátorský výskum zohľadňuje doterajšie poznanie i výsledky reštaurátorských prác, a tak prispieva k záchrane zanedbaných alebo nepochopených diel.

Napríklad Raffaelova Heliodorova sieň je zázrakom umenia. Spojenie medzi Starým a Novým zákonom, ktoré sa stalo základom výzdoby Sixtínskej kaplnky, Raffael interpretuje úplne novým spôsobom v porovnaní so svojimi súčasníkmi – i so samotným Michelangelom. V Heliodorovej sieni sa Raffael oslobodzuje od všetkých vplyvov a potvrdzuje absolútne osobný štýl.