Davová psychóza. Masa a moc

Dalito.sk/foto: pixabay.com

Chcete lepšie pochopiť, ako jednotlivec stráca v mase svoje zábrany a úzkosti? Ako sa odosobňuje a slastne rozplýva v dave? Masa je nebezpečný živel a dravý živočích. A moc je potom nástroj na jej ovládanie…

Masa a moc sú kľúčové pojmy našej epochy. Bol nimi fascinovaný aj Elias Canetti, ktorý ich skúma ako fenomény, pre ktoré možno nájsť v dejinách ľudstva množstvo príkladov. Písaniu tejto knihy venoval viac ako dvadsať rokov svojho života…

„Ťažko by sme našli podobnú knihu.“
Neue Zürcher Zeitung

Canettiho tvrdenia v knihe Masa a moc sú často intuitívne, nepodkladá ich zdrojmi, ale prežitkom, filozofuje, psychologizuje, hravým spôsobom interpretuje mýty a rituály.
Ale rovnakú pozornosť venuje aj bežnému životu a vlastným skúsenostiam. Napriek jeho výletom do dejín a ku kultúrno-antropologickým prameňom je Masa a moc predovšetkým veľkým dielom a veľkou básnickou víziou ľudského univerza.

Kniha Canettiho je rozsiahla historicko-sociologická esej, v ktorej famózne rozoberá pôsobenie mocenských štruktúr a pohyb más, najmä v 20.storočí. Autor je morálne neústupčivý a bez pardonu poukazuje na problémy ľudských más. Na ich ovládateľnosť, možnosti zneužitia moci, na dôsledky.  
A hoci kniha vznikla ešte v roku 1960, mrazivo aktuálna je ešte aj dnes. „Elias Canetti – teoretik más, prorok shitstormu,“ napísal Der Standard a Süddeutsche Zeitung dodáva: „Stále prekvapujúco aktuálne.“

Kniha Masa a moc sa číta skôr ako príručka, ktorú napísal niekto, aby vysvetlil problematiku metaforickým jazykom. Ako sa ľudia formujú do más a ako nimi manipuluje moc.
Treba priznať, že to nie je úplne ľahké čítanie, ale má neuveriteľný presah do viacerých oblastí. Psychológie, sociológie, politológie, histórie, aj antropológie. Rozhodne zaujímavé čítanie rakúskeho spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, rodáka z Bulharska.