Česká republika

Masaryk, Přemyslovci i český „dolar“. Ocenili troch mimoriadnych historikov

Renomovaný historik středověku a archeolog Petr Sommer, francouzský znalec dějin Československa Alain Soubigou a odborník na raný novověk Petr Vorel obdrželi dnes význačné medaile Akademie věd ČR.

Petr Sommer získal medaili De scientia et humanitate optime meritis, Alain Soubigou a Petr Vorel pak oborovou medaili Františka Palackého.

Petr Sommer, který minulý týden oslavil své sedmdesáté narozeniny, patří k nejznámějším českým historikům. Zajímají ho počátky států ve střední Evropě, nejstarší církevní architektura i středověká duchovní kultura v hmotných památkách. Vedl také velké terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze a středních Čechách.


„Jeho velký přínos spočívá v systematickém propojování výpovědi hmotných a písemných pramenů, a tím i v kombinování metod různých medievistických disciplín,“ oceňuje Sommerovu práci ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček.

Petr Sommer je spoluautorem zásadní knihy o budování českého státu Přemyslovci, napsal knihu o Svatém Prokopovi či titul Začátky křesťanství v Čechách. Podílel se i na Encyklopedii českých klášterů. Jeho vědecká dráha je spojená s Akademií věd: byl ředitelem Archeologického ústavu a od roku 1998 působí v Centru medievistických studií UK a AV ČR při Filosofickém ústavu AV ČR, které vede od roku 2004.

Oceňovanou knihu o Masarykovi napsal francouzský historik

Druhým oceněným je francouzský historik Alain Soubigou (nar. 1965), který přednáší dějiny střední Evropy na Sorbonnské univerzitě v Paříži. Ve svém výzkumu se zabývá moderními a soudobými dějinami českých zemí a Československa.

V 80. letech studoval u předních francouzských bohemistů Bernarda Michela a Antoina Marèse. Po revoluci 1989 rozvinul osobní vztahy s českými historiky a studoval v českých archivech a knihovnách. Publikoval mimo jiné monografii o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi, která vyšla i v českém překladu v nakladatelství Paseka.

„Jeho práce odrážejí hlubokou znalost pramenů i odborné literatury a patří mezi celosvětově hojně citované zdroje. V neposlední řadě platí za uznávaného propagátora české kultury a české vědy ve Francii,“ uvádí ve svém zdůvodnění ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Luboš Velek.


Od tolaru k dolaru

Medaili dostal i přední znalec evropských dějin raného novověku Petr Vorel (nar. 1963), který působí na univerzitě v Pardubicích jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost. Mezinárodní uznání mu vynesly především knihy o historii peněžního oběhu a platidel, které vyšly v překladech v Evropě i v Americe. Je autorem publikací Od českého tolaru ke světovému dolaru; Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století; Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české 1526-1618 či sedmého dílu Velkých dějin zemí Koruny české.

Petr Vorel se podílel na světových numismatických kongresech a založil několik vědeckých časopisů, je také členem Komise Českého historického ústavu v Římě, který je zahraničím pracovištěm Akademie věd.

„Kromě velkého množství analytických studií vytvořil první syntézu předbělohorských dějin, v evropské literatuře první ucelený výklad dějin nejdůležitějšího mezinárodního platidla, dolaru, a na italských pramenech postavil jedinečnou interpretaci papežského mincovnictví a finanční politiky v 17. století,“ vysvětluje ředitel Historického ústavu AV ČR Martin Holý s tím, že zásadní význam mají Vorlovy práce o dějinách Svaté říše římské či o ekonomické problematice habsburské monarchie.

Dalito.sk o tom informovala Markéta Růžičková, hovokyňa AV ČR.

Milióny pre šesť nadaných vedcov


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *