Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu. Pandémia ich zasiahla viac než vojna

Dalito.sk/Živá komunita s Opaviou/foto: zdroj: Mondelēz International
PR -

Aspoň tak súdia Slováci na základe výskumu realizovaného v máji 2022, zadaného značkou Opavia. Zhoršenie medziľudských vzťahov v období pandémie v prieskume konštatovalo bezmála 64 % opýtaných, iba 11 % respondentov uviedlo opak. Za najväčšiu výzvu pre medziľudské vzťahy považujú respondenti práve pandémiu koronavírusu, ktorú, nie prekvapivo, nasleduje vojnový konflikt na Ukrajine. O to viac stúpa význam rôznych typov spoločenstiev, ktoré sa pre oslabené medziľudské väzby môžu stať aspoň čiastočným zdrojom opory.

Na rozvoj miestnych komunít sa zameriava grantový program Živá komunita s Opaviou, v ktorom značka prostredníctvom grantov podporuje projekty zamerané na rodiny s deťmi, inklúziu a sociálne inovácie.

Opavia je jednou z najznámejších českých značiek, jej súčasné pôsobenie nadväzuje na tradíciu dlhšiu než 180 rokov. Po celý čas bola podpora rodinných vzťahov a pohody jedným zo základných pilierov jej filozofie. Preto keď sme sa zamýšľali nad tým, čomu by sa mohla značka v oblasti spoločenskej zodpovednosti venovať, stala sa podpora miestnych komunít a susedských vzťahov logickou voľbou. Vývoj súčasného sveta nás utvrdzuje v tom, že sme sa vydali správnou cestou a že pomoc cielime na zmysluplné miesto,“ vysvetľuje Jozef Tomečko, Brand Manager značky Opavia.

Opavia realizuje grantový program v spolupráci s Nadáciou Pontis. Zmyslom je finančne podporiť rozvoj komunít vo vybraných obciach. V minulom roku získalo podporu 5 projektov a v rámci tohtoročného grantového kola k nim  pribudne ďalších 5.  Grant tak poputuje napríklad  ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v rámci projektu Zóna  Ruka v ruke na festivale Paráda v Piešťanoch, do Denného centra ranej intervencie v Snine, ktoré sa venuje deťom z marginalizovaných rómskych komunít, a podporené bude tiež medzigeneračné prepájanie detí a seniorov v Gelnici.

Nadácia Pontis už takmer 25 rokov vytvára silné a zmysluplné spojenia a prináša pozitívnu zmenu v témach, ktorým sa venuje.  V oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáha čoraz viac firiem a sme radi, že Opavia sa tiež rozhodla pridať ruku k dielu. Využitím už existujúcej grantovej infraštruktúry nadácie podporíme 5 špecifických projektov v rôznych regiónoch Slovenska a  peniaze tak cielene poputujú presne tam, kde sa efektívne a čo najzmysluplnejšie využijú,“ hovorí Martina Čápová, programová manažérka Nadácie Pontis.

Skutočnosť, že sa vzťahy medzi ľuďmi v období pandémie zhoršujú, uviedlo v prieskume necelých 64 % opýtaných, v porovnaní s viac než 11 % tých, ktorí si myslia opak. Podobne hodnotili respondenti medziľudské vzťahy aj v práve aktuálnom období vojny na Ukrajine – odcudzenie či zhoršenie vzťahov vníma 54 % opýtaných oproti 14 % s opačným názorom.

zdroj: Mondelēz International

Najoptimistickejšie hodnotili vývoj medziľudských vzťahov v pandémii obyvatelia Košického kraja, kde sa k ich kladnému hodnoteniu prihlásilo 16 % respondentov, naopak, najpesimistickejšie hodnotenie dalo vzťahom 69 % obyvateľov Banskobystrického a Žilinského kraja. V období vojny na Ukrajine majú o vývoji medziľudských väzieb najlepšie mienky ľudia v Bratislavskom kraji, kde sa k ich zlepšeniu vyjadrilo 21 % opýtaných. Najskeptickejšie sa k vývoju vzťahov medzi ľuďmi počas vojny stavali respondenti zo Žilinského kraja, kde ich zhoršovanie zaznamenalo 61 % opýtaných.

Prieskum ďalej zisťoval, ktoré faktory Slováci považujú za kľúčové pre vznik miestnej komunity. Okrem spoločných záujmov, ktoré uviedlo 85 % opýtaných, sú to zároveň dobré vzťahy so susedmi, ktoré v budovaní komunity považuje za najvýznamnejšie 47 % respondentov.

zdroj: Mondelēz International

Kľúčovým faktorom pri pestovaní kvalitných vzťahov so susedmi je pre Slovákov vzájomná ohľaduplnosť, avšak s rešpektom na súkromie susedov (56 %), ďalej spoločná starostlivosť o okolie
(41 %), vzájomná susedská výpomoc (39 %) a nakoniec pravidelné susedské stretávanie (25 %). 

zdroj: Mondelēz International

O prieskume

Prieskum prebiehal v dňoch 17. 5. – 20. 5. 2022 za účasti 1 012 respondentov vo veku 18 – 65 rokov. Bol realizovaný on-line formou použitia nástroja Instant Research od nezávislej výskumnej agentúry Ipsos.

Živá komunita s Opaviou

Projekt Živá komunita spustila Opavia, súčasť koncernu Mondelēz International, už vlani. V tomto roku projekt cieli predovšetkým na podporu komunít, ktoré rozvíjajú potenciál rodinných vzťahov. Hlavnou ideou spoločného projektu Živá komunita je tohto roku poukázanie na nutnosť starostlivosti o vzťahy medzi ľuďmi, ktoré predovšetkým počas posledných troch rokov prechádzajú náročnou výzvou. Partnerom projektu je na Slovensku Nadácia Pontis, ktorá prepája firemný, občiansky a verejný sektor v troch strategických témach, ktorými sú sociálne inovácie, filantropia a zodpovedné podnikanie.  Paralelne so Slovenskom beží projekt aj v Česku, kde Opavia spolupracuje s Nadáciou Via. 

Na rozvoj komunitného života venovala Opavia v rámci projektu sponzorský dar vo výške 1 500 000 korún Nadácii Via a 15 000 eur Nadácii Pontis.

Viac informácií nájdete na: https://www.opavia.info/ziva-komunita/

O spoločnosti Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ), umožňuje ľuďom správne „snackovať“ vo viac než 150 krajinách sveta. S čistými výnosmi vo výške zhruba 29 miliárd dolárov v roku 2021 sa spoločnosť MDLZ stavia do pozície lídra v oblasti občerstvenia s ponukou ikonických globálnych a lokálnych značiek, ktorými sú sušienky OREO, belVita a LU; čokolády Cadbury Dairy Milk, MilkaToblerone; bonbóny Sour Patch Kids a žuvačky Trident. Akcie spoločnosti Mondelēz International sú súčasťou indexov Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 a Dow Jones Sustainability Index. Viac informácií nájdete na www.mondelezinternational.com alebo www.twitter.com/MDLZ.

Mondelēz International v Českej republike a na Slovensku

Spoločnosti Mondelez Czech Republic, s. r. o., a Mondelez Slovakia, s. r. o., sú súčasťou spoločnosti Mondelēz International. Generálnou riaditeľkou pre región ČR, Slovenska a Maďarska je Ivana Tůmová. Medzi výrobky, ktoré spoločnosť predáva na českom a slovenskom trhu, patria sušienky a oplátky Opavia, BeBe Dobré ráno, Brumík a oplátky Fidorka, čokoláda Figaro, oplátky Kolonáda, MiňonkyTatranky alebo krekery TUC. Spoločnosť pôsobí v Českej republike a na Slovensku od roku 1992. V piatich výrobných závodoch, dvoch obchodných jednotkách a centre zdieľaných služieb zamestnáva približne 2 800 osôb. Obchodné zastúpenie firmy tu predáva približne 500 produktov pod 17 značkami.