Zdravie

Medziľudské vzťahy: Klinickí psychológovia otvárajú prvú „Skupinu pre rozvoj osobnosti“

Ambulancia klinickej psychológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline ponúka novú možnosť stať sa súčasťou novootvorenej Skupiny pre rozvoj osobnosti, jedinej svojho druhu v Žilinskom kraji. Cieľom spoločných stretnutí má byť zlepšenie komunikácie v medziľudských vzťahoch a hľadanie ciest, ako pracovať s problémami v osobnom alebo pracovnom živote, s pocitmi nepochopenia, osamelosti či neistoty a úzkosti.

Dalito.sk o tom informovala Lenka Záteková, hovorkyňa FNsP Žilina.

„Účastníci nedostanú žiadne konkrétne rady, no práve samotná skupina a jej prirodzené prostredie ich dokáže priviesť k riešeniu rôznych životných situácií. Tým, že uvidia, akým spôsobom riešia podobné problémy ostatní členovia, získajú inšpiráciu a utvrdenie, že v tom nie sú sami,“ priblížila psychologička FNsP Žilina Terézia Ondrášková.


Rozprávať a počúvať

Stretnutia budú organizovať raz do týždňa za účasti terapeutov, ktorí podporia dynamiku a rozvoj diskusie so zámerom podnietiť komunikáciu, zlepšenie sebadôvery a sebaúcty účastníkov.

„Princípom je najmä rozprávanie a počúvanie, nikto nebude nikoho hodnotiť alebo odsudzovať, chceme len vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré členom skupiny ponúkne jedinečný priestor pre zdieľanie pocitov, problémov, ťažkostí alebo úzkostí. To je hlavným cieľom,“ doplnila psychologička Ondrášková.

Podľa slov primárky oddelenia psychiatrie žilinskej nemocnice Oľgy Vöröšovej chýba na úrovni Žilinského kraja podobná forma skupinovej terapie.

„V rámci rozširovania služieb nielen pre hospitalizovaných pacientov, ale i širšiu verejnosť sa snažíme, aby psychiatria vystúpila z tieňa predsudkov, ktoré sa s ňou často spájajú. Aj takýmto spôsobom chceme vytvoriť projekty prospešné pre ľudí, vyjsť im v ústrety a umožniť, aby ktokoľvek, kto má záujem; cíti, že to potrebuje, mal príležitosť zúčastniť sa podobných aktivít, ktoré v našom kraji doteraz chýbali,“ zdôraznila primárka.

Ako na to


Skupinová terapia je realizovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia, cena jednotlivých 90-minútových stretnutí je vo výške 15 eur. Členovia skupiny budú vybraní na základe motivačného listu a osobného stretnutia tak, aby došlo k vytvoreniu silnej a bezpečnej skupiny pre všetkých účastníkov.

Motivačné listy je potrebné zaslať na email skupinova.terapiaZA@gmail.com s krátkym predstavením osoby a popisom, prečo by sa daný záujemca rád stal súčasťou skupiny a priblížil svoju motiváciu.

 

Pavel Černák: „Vyrástla nám generácia, ktorá má výraznú narcistickú a hraničnú organizáciu osobnosti.“

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *