Meteorit, ktorý dopadol na Slovensko má už náučný chodník

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Yalo173
DALITO -

28. februára 2020 je to presne 10 rokov od nevšednej astronomickej udalosti – pádu meteoritu Košice, ktorý bol viac ako 1000 krát jasnejší ako Mesiac v splne. V tento deň nepracovali fotografické kamery Európskej bolidnej siete v Starej Lesnej a v Modre pre vysokú oblačnosť a dážď.

Meteorit ale zaznamenali detektory jasu oblohy na bolidových staniciach v Českej republike a v Rakúsku a pomohli určiť čas, trvanie a približnú jasnosť bolidu.

„Na základe záznamov z dvoch bezpečnostných kamier v Maďarsku sa pracovníkom Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove dr. P. Spurnému a dr. J. Borovičkovi podarilo určiť atmosférickú dráhu bolidu a vypočítať pravdepodobné miesto dopadu meteoritu. Vo výške 39 km nad zemským povrchom došlo k najväčšej explózii, pri ktorej sa veľká časť telesa rozpadla. Malá časť hmoty sa postupne brzdila a dopadla na zem vo forme meteoritov západne od Košíc,“ povedal doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Expedícia zameraná na hľadanie úlomkov meteoritu pod vedením doc. Svoreňa z Astronomického ústavu SAV a dr. Tótha z Univerzity Komenského našla už 20. marca 2010 v okolí obce Vyšný Klátov prvé dva úlomky.

Druhý najväčší úlomok meteoritu Košice o hmotnosti 2,16 kg/foto: SAV

Vypočítaná dopadová elipsa mala plochu 17,5 km2 a siahala od Vyšného Klátova až po zoologickú záhradu v Kavečanoch. V ďalších týždňoch bola prehľadaná celá oblasť. Výsledkom bolo 218 úlomkov s hmotnosťami od 0,5 gramu do 2,37 kg o súhrnnej hmotnosti  11,28 kg.

„Napriek tomu, že ide o bežný typ meteoritu z hľadiska jeho zloženia, meteorit Košice je veľmi výnimočný prípad. Zo 70 561 záznamov o meteoritoch v medzinárodnej databáze (stav k 21.2.2020), len necelé 3 desiatky majú známu atmosférickú dráhu, na základe ktorej vieme určiť, z ktorej časti Slnečnej sústavy k nám telieska prišli. Hovoríme im meteority s rodokmeňom a meteorit Košice bol v čase nálezu len 15. prípadom na svete,“ povedal astronóm.

Meteorit je tvorený hlavne olivínom, prítomný je aj pyroxén a ďalšie doplnkové minerály. Obsahuje tiež železo vo forme kamacitu a taenitu s vysokým obsahom niklu. Klasifikovaný je ako chondrit H5. Priemerná hustota úlomkov je 3420 kg m−3.

Počiatočná hmotnosť meteoroidu bola odhadnutá na 3500 kg, čo zodpovedá priemeru 1,25 m. Z atmosférickej dráhy bolidu je možné určiť aj jeho dráhu pred vstupom do atmosféry Zeme. Ide o teleso, ktoré k nám prišlo z vonkajšej strany hlavného pásu asteroidov. Úlomky meteoritu Košice sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a Východoslovenskom múzeu v Košiciach a jeden menší úlomok je aj v obci Vyšný Klátov.

Priemet dráhy meteoroidu Košice v Slnečnej sústave. Čiarkovane je vyznačený interval možných hodnôt kvôli nepresnosti určenia dráhy/zdroj: SAV

V obci Vyšný Klátov a jej okolí, na mieste nálezu prvých úlomkov, bol v spolupráci Astronomického ústavu SAV a Univerzity Komenského s obcou zriadený náučný chodník s 8 tabuľami v slovenčine  a angličtine.