Minister za SaS chce zmeniť poradie očkovaných ľudí proti covid. Najrizikovejšie skupiny (starí a chorí) už nie sú priorita

Dalito.sk/Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling SaS) otvára nový školský rok 2020/2021/foto: zdroj: MŠVVŠ SR
DALITO -

Vysoké školy na Slovensku postupne oznamujú, že spustili nový letný semester výučby formou dištančného vzdelávania. Po Univerzite Komenského napríklad aj Prešovská univerzita oznámila dištančnú výučbu s výnimkami, ktorá by mala trvať do ani nie konca mája. Nikto dnes reálne nevie, či sa okrem výnimiek aj reálne niekto stihne vrátiť do škôl. Vedci upozorňujú, že nás ešte čakajú minimálne dva veľmi ťažké mesiace s koronavírusom. Letné semestre sa pritom končia v máji.

Napriek dátam a analýzam, minister školstva za Slobodu a Solidaritu sa rozhodol zabezpečiť prístup k dobrovoľnej vakcinácii do konca školského roka pre všetkých zamestnancov v školstve. To je cieľom iniciatívy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prvej fáze prioritného očkovania sa rozšírila možnosť vakcinácie pre pedagogických zamestnancov do 55 rokov (vrátane) materských, základných a stredných škôl a školských zariadení.

Následne by sa mal tento okruh rozšíriť o všetkých pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a na rad by mali prísť aj pedagógovia vysokých škôl. Oznámil to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

„Aktuálne je našou snahou umožniť prezenčnú výučbu aspoň na niektorých študijných odboroch. Z dlhodobého hľadiska je tiež očkovanie vysokoškolských pedagógov potrebné, aby sa po zlepšení situácie mohli bezpečne vrátiť do štandardného režimu aj vysoké školy,“ priblížil zámer minister školstva.

Rezort školstva si  uvedomuje, že študenti vysokých škôl okrem samoštúdia potrebujú aj účasť na prednáškach či na praktickej výučbe.

„Vakcinácia je predpoklad na to, aby sa k nej mohli vrátiť.  Snahou je umožniť prezenčnú výučbu na aspoň niektorých študijných odboroch čím skôr. Uvedomujeme si, že študenti potrebujú okrem samoštúdia aj účasť na prednáškach, či praktickej výučbe,“ uzavrel Gröhling.

Preto chce už v najbližších dňoch otvoriť diskusiu s Ministerstvom zdravotníctva SR o očkovaní pedagógov vysokých škôl.

Na základe uznesenia vlády z 15. februára 2021 majú už v súčasnosti študenti vybraných odborov, akými sú všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, urgentná starostlivosť či pôrodná asistencia výnimku na cestu do a zo školy či školského zariadenia a vrátili sa k prezenčnému vzdelávaniu.

Tlačovému oddeleniu ministerstva školstva sme zaslali doplňujúce otázky. Reakciu ministerstva uvádzame v plnom znení.

  1. Prečo má prednosť učiteľ, ktorý ani nevie, či reálne bude ešte učiť do konca školského roka inak ako dištančne? 
  2. Slovensko už zaočkovalo všetkých najzraniteľnejších v krajine, kvôli ktorým sú zavedené opatrenia od marca 2020? Teda skupinu nad 60 rokov, vrátane DSS, chorých a ZŤP, ktorí podľa dát zomierajú najčastejšie?
  3. Vláda zmenila priority očkovania a rozhoduje viac strach z korony ako reálne dáta veku a zdravotného stavu zomrelých s covid?
  4. Uvažuje ministerstvo o tom, že po zaočkovaných pedagógoch a zamestnancoch všetkého druhu začnete očkovať všetkých žiakov (vekovo vhodných na očkovasnaie)? Teda najmladších a najzdravších v krajine?
  5. Zmenilo sa niečo vo vládnom pláne očkovania populácie na Slovensku, ktorá pôvodne chcela chrániť najzraniteľnejších, pretože vakcína nechráni proti covid, ale pred smrťou na covid?

“Vzhľadom na to, že kontakt s vakcinačnými centrami má Ministerstvo zdravotníctva SR, odporúčame Vám obrátiť sa s otázkami, ktoré sa týkajú počtu zaočkovaných, ako aj vakcinačnej stratégie, priamo na tento rezort. Ministerstvo školstva sa snaží zo svojej pozície robiť všetko pre to, aby sa do škôl mohlo bezpečne a čo najskôr vrátiť čo najviac žiakov, a aby sa čím skôr bezpečne pristúpilo k prezenčnej výučbe,” reagovalo tlačové oddelenie rezortu školstva SR.

České ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že podľa ich odborníkov vakcína AstraZeneca účinkuje rovnako pri všetkých vekových kategóriách ako iné registrované vakcíny EMA.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)