Zdravie

Ministerstvo zdravotníctva reaguje na sestry, ktoré sa cítia ohrozené nielen pľuvancami

Dlhými zmenami s nedostatkom jedla a pitia, nedostatkom osobných ochranných prostriedkov a opakovanými úmrtiami pacientov a už aj kolegov. To všetko prispieva k zhoršeniu duševného zdravia sestier. Okrem toho existujú správy o slovných, či fyzických útokoch na sestry, ktoré pracujú s pacientami s COVID-19, ktoré zahŕňajú hecovanie, pľuvanie, slovné zneužívanie a  označovanie ako „šíričov chorôb“ ich samotných, či ich rodín, aj toto dnes prežívajú sestry a pôrodné asistentky v ambulanciách, na ktoré zabudol štát. Upozornila na to Slovenská komora sestier.

„Máme informácie z regiónov, ako sú sestry nútené sa starať o pacientov nakazených koronavírusom a tých, ktorí nakazení nie sú bez adekvátnych ochranných pomôcok. V mnohých prípadoch sa o nich stará tá istá sestra. Sestry nás informujú o katastrofálnom krízovom riadení, nepripravenosti pracovísk po technickej a materiálnej stránke. Zdravotníci z rôznych oddelení, či ambulancií sú posielaní na „covidové“ oddelenia bez predchádzajúcej prípravy, zaškolenia, častokrát sa učia cez videá uverejnené na sociálnych sieťach a následne s obavami a strachom vchádzajú do infekčného prostredia. Zo  zariadení sociálnych služieb ani neodchádzajú domov, prespávajú na matracoch, aby boli izolovaní od rodín a nenakazili klientov. Bez súdržnosti a vzájomnej podpory by to nedokázali zvládnuť. O finančnej kompenzácii v zmysle infekčných príplatkov v mnohých prípadoch nie je ani počuť“, udáva vo vyhlásení Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie SKSaPA.

Najväčší nápor od vypuknutia pandémie pociťujú pritom najmä sestry, ktoré ostali častokrát samé, bez adekvátnej prípravy a vybavenia zabezpečujúce ich vlastnú bezpečnosť v prvej línii.


Už koncom apríla  Medzinárodná rada sestier (ICN) uviedla, že „existujú silné dôkazy o tom, že sestry zažívajú bezprecedentnú hladinu stresu“, pričom ICN ďalej hovorí, že sestry sú „vystavené vysokému riziku vzniku všeobecného adaptačného syndrómu, úzkosti, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy, vznikom chronických ochorení a vyhoreniu“.

Napriek potleskom a ďakovaniu čelnými predstaviteľmi niektorých štátov, sa mnohé sestry a pôrodné asistentky stále necítia byť správne ohodnotené. Počet pozitívne testovaných prípadov Covid-19 opäť narastá, preto bojovníci v prvej línii vyzývajú ministrov, aby bezodkladne zvýšili ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek. Deje sa to naprieč krajinami v celej Európskej únii, Slovensko je však smutná výnimka. Rovnako dôležité je, aby sa zamestnávatelia starali o duševné zdravie sestier a pôrodných asistentiek. V opačnom prípade budeme v priebehu boja s pandémiou i po jej odznení čeliť vysokej chorobnosti sestier a to si nemôžeme dovoliť,“ uviedla prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Na vyhlásenie komory sestier a pôrodných asistentiek reagovalo pre Dalito.sk ministerstvo zdravotníctva SR. Reakciu uvádzame v plnom znení.

„Ministerstvo zdravotníctva si prácu sestier vysoko váži, ich úloha pri pacientovi je nezastupiteľná. Uvedomujeme si, že súčasná situácia v súvislosti s ochranou zdravia a životov ľudí v súvislosti s COVID-19 je náročná pre všetkých, sestry nevynímajúc.

Nedostatok sestier je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy. Problematiku systematicky riešime a veríme, že postupnými krokmi sa tento stav podarí zmeniť. Na ministerstve zdravotníctva je zriadený Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií, ktorý aktívne rieši problematiku sestier v úzkej spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

Z hľadiska zabezpečenia dostatočného množstva ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov pri ich práci je aktuálne v zmysle Pandemického plánu plne v kompetencii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby ochranné pomôcky zabezpečili v predstihu a v dostatočnom množstve.


V prípade, že nastane situácia, kedy ich bude v krajine nedostatok, Správa štátnych hmotných rezerv môže do procesu vstúpiť a organizácie ochrannými pomôckami zásobiť“ uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (2)
  1. Avatar Dušan píše:

    Prepáčte, nie som presvedčený, že tie isté sestry, v tom istom oblečené chodia k roznym pacientom (infekčným a neinfekčným). Ležal som na infekčnom odd. v Bratislave, Kramáre, klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB pre dospelých.
    Vlastne dnes je tomu mesiac, čo som bol hospitalizovaný. Som presdvedčený, že toto čo tu píšete, je iba „hejtovanie“.

    1. dalito dalito píše:

      Dobrý deň, Dalito.sk zverejnilo iba tlačovú správu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v plnom znení a dalo priestor aj na vyjadrenie MZ SR. Do vyjadrení nijako technicky a ani autorsky nevstupovalo, tak prosím šetrite invektívami na adresu redakcie a obráťte sa prosím na komoru sestier a pôrodných asistentiek. Ďakujeme za porozumenie.

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *