Misia splnená: Toto našli vedci v Egypte, viac ako dúfali

Slovenská časť poľsko-slovenskej archeologickej misie sa koncom septembra 2019 vrátila z výskumu v Egypte. Na lokalite Tell el-Retábí urobili slovenskí egyptológovia z Ústavu orientalistiky SAV a OREA ÖAW, podporení Nadáciou Aigyptos, viacero nových objavov. Odkryli zásobovaciu cestu staviteľov pevnosti faraóna Ramesseho III, ktorý vládol cca v rokoch 1186/7 – 1155/6 pred Kristom a časť hradby. Preskúmali ďalší úsek priekopy patriacej … Čítať ďalej Misia splnená: Toto našli vedci v Egypte, viac ako dúfali