Správy

Mladí prihláste sa a rokujte na pôde OSN!

Mladí vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou  orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN. Dalito.sk o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Ministerka školstva SR Martina Lubyová(nom. SNS)/foto: MŠVVŠ SR

,,Veľmi ma teší, že sa naši mladí ľudia môžu angažovať v takomto projekte. Aj zo Správy o mládeži, ktorú sme nedávno prezentovali, vyplýva potreba viac sa angažovať v aktívnom občianstve. Táto skvelá príležitosť zastupovať svojich rovesníkov na pôde OSN a spolupráca s delegátmi z celého sveta môže mladým priniesť okrem cenných skúseností i väčšie odhodlanie zapájať sa do verejného života aj doma,“ uviedla v súvislosti s projektom Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018 ministerka Martina Lubyová.


Ako sa stať mládežníckym delegátom OSN?

Zašlite nasledovné dokumenty najneskôr do 17. 7. 2018 na emailovú adresu: osn.delegat@akram.sk

  1. Životopis v slovenskom jazyku
  2. Agenda a zdôvodnenie jej výberu na 1 – 3 normostrany v slovenskom jazyku
    Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou by ste sa chceli zaoberať počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore. Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme. Taktiež uveďte v spolupráci s kým budete spolupracovať, čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.
  3. Esej v anglickom jazyku v rozsahu 3 – 5 normostrán na tému:  Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov.

Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcov MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, AKRAM a bývalého mládežníckeho delegáta. Pohovory sa uskutočnia koncom júla (24. resp. 25. 7. 2018).

Môže vás zaujať:

Mladým sa za prácou cestovať nechce, za hranice áno
Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *