Spektrum

MV SR neodpovedá na otázky o úmrtnosti počas pandémie koronavírusu

Dalito.sk zverejnilo veľkú analýzu úmrtnosti na Slovensku za roky 2018, 2019 a do marca 2020. Podrobne sme v nej informovali o počtoch úmrtnosti podľa jednotlivých kategórií,  vrátane marca 2020, kedy Slovensko zaregistrovalo prvý prípad koronavírusu.  

Otázky ohľadom úmrtnosti počas pandémie COVID-19 sme Ministerstvu vnútra SR zaslali ešte 22. mája.  Slovensko totiž podľa vykazovaných čísiel úmrtnosti patrí medzi najlepších na svete.

Naposledy na to po zasadnutí tímu elitných, slovenských, špičkových expertov upozornila Zuzana Krištúfková, epidemiologička Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá mesiace radí aj premiérovi SR, aby napríklad predĺžil zákaz zhromažďovania sa nad tisíc ľudí do konca roka, predlžoval núdzový stav aj bez šírenia epidémie v SR, alebo neotváral hranice tak, ako to robia okolité krajiny.


Aj dnes spravodajca ČT24 v priamom vstupe upozornil, že česká strana je dnes pri návšteve slovenského premiéra pripravená rokovať o normalizácii situácie na česko-slovenskej hranici s tým, že má informácie, že slovenská strana opatrenia predĺžila až do 22. júna. Túto informáciu na Slovensku zatiaľ nikto nepotvrdil.  

Na Slovensku aj pre slovenských občanov vstupujúcich do SR stále platí 48 hodinová výnimka, alebo domáca karanténa so sledovacou aplikáciou, alebo štátny zberný tábor s karanténou mimo domova, o ktorom už píšu aj zahraničné médiá.

V Česku podľa registrácii žije 121 tisíc Slovákov, teda mimo tých, ktorí chodia napríklad na týždňovky, študentov, pendlerov a podobne. Celkovo sa ich počet odhaduje až na 200 tisíc.


Aká bola teda celková úmrtnosť na Slovensku počas pandémie koronavírusu zisťujeme od 22. mája. Ministerstvo vnútra SR však na otázky nereaguje. Ešte v ten deň nás kontaktovala centrála registra  z Banskej Bystrice telefonicky, aby si otázky upresnila,  odvtedy na urgencie o odpoveď ministerstvo vnútra už nereaguje.

Otázky pre MV SR:

  1. Poprosila by som Vás o čísla úmrtnosti za mesiac apríl 2020 celkovo a ľudí nad 60 rokov. 
  2. Čísla úmrtnosti za mesiac január až apríl 2019 a 2020 aj ľudí nad 20, 30, 40, 50 a 65 rokov.

Oslovili sme teda Národné centrum zdravotníckych informácií. Jeho hovorca Boris Chmel nás informoval, že centrum aktuálne pripravuje výstup, ktorý by mapoval medziročné zmeny v rámci vybraných zberov štatistických zisťovaní (samovraždy a samovražedné pokusy a hospitalizácie) a pri tých, pri ktorých vzhľadom na metodiku je to aspoň trochu možné. Všetko však závisí od nahlasovania úradov a lekárov, ktoré momentálne výrazne mešká a tak sa dáta zatiaľ stále nedajú seriózne spracovať a zverejniť.  


„Už teraz podľa toho čo je spracované došlo k významnému poklesu oproti rovnakému obdobiu minulého roka, čo vo významnej miere je ovplyvnené o. i. aj samotným obmedzením poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka úmrtnosti, NCZI aktuálne nedisponuje údajmi mortality na mesačnej báze v takej granularite, spracovanie údajov za mortalitu je v kompetencii ŠÚ SR. NCZI bude disponovať údajmi až po úplnom spracovaní databázy úmrtí za celý kalendárny rok zo ŠÚ SR. Vzhľadom na uvedené aktuálne nedisponujeme údajmi pre možnosť analýzy zomretých podľa Dg, pričom NCZI nebolo zdrojom údajov, ktoré požaduje žiadateľ aktualizovať s odkazom na článok https://www.dalito.sk/umrtnost-na-slovensku-pred-aj-pocas-pandemie/. Článok hovorí o zdrojoch a spracovateľoch prezentovaných údajov, preto je vhodné sa obrátiť priamo na nich, teda buď priamo na ŠÚ SR alebo MV SR resp. čerpať z medzinárodných zdrojov. Uvedené je zároveň aj odpoveďou na otázku v bode 3., keďže NCZI je až využívateľom spracovaných údajov zbieraných ŠÚ SR,“ spresnil hovorca NCZI  Boris Chmel.

Relevantné čísla celkovej úmrtnosti na Slovensku a jej príčin počas mesiacov apríl a máj 2020 tak zatiaľ chýbajú a Dalito.sk ich zatiaľ nemá šancu medziročne porovnať s predchádzajúcimi rokmi. V Českej republike pritom počet „zbytočne umrelých“ začali počítať ešte 12. apríla 2020.

Dnes sme oslovili aj Štatistický úrad SR, s tým, že na stránke sú posledné údaje iba k 31. marcu 2020, aktualizované k 1. júnu. Na reakciu čakáme a zverejníme ju po jej zaslaní.  


  1. Aké je medziročné porovnanie úmrtnosti v mesiacoch január až február za roky 2018-2020 podľa diagnóz ochorení na : kardiovaskulárne, cievne, pľúcne úmrtia a samovraždy, onko aj podľa veku do 60 rokov a nad 60 rokov
  2. Aký je rozdiel úmrtnosti na tieto ochorenia v porovnaní s mesiacmi január až apríl 2019 – 2020.
  3. Ak to mesačne NCZI nevie zatiaľ porovnať, prečo, aký je princíp nahlasovania?
  4. Koľko percent lekárov zatiaľ nahlásilo tieto úmrtia na tie diagnózy za mesiac marce a apríl 2020 do 60 rokov a nad 60 rokov. 
  5. Viete, podľa analýzy Dalito poskytnúť nejaké dáta už aj za apríl, ktoré by sme vedeli zapracovať do porovnania už aj za apríl 2020? (analýza Dalito je do marca 2020)  https://www.dalito.sk/umrtnost-na-slovensku-pred-aj-pocas-pandemie/

Tlačové oddelenie MV SR reagovala až po zverejnení článku.

„Ospravedlňujeme sa za neskoré poskytnutie informácií, naše pracoviská informačných systémov sú však v súčasnej situácii preťažené inými urgentnými požiadavkami,“ uviedlo tlačové oddelenie MV SR o 15,00 hod a zaslalo tabuľku.

mesiacod 0 do 20 rokovod 20 do 30 rokovod 30 do 40 rokovod 40 do 50 rokovod 50 do 65 rokovod 65 do 120
január 20193825641698913662
február 20194529711678963838
marec 20194330621688473689
apríl 20194332731557423289
január 20205129691668403589
február 20202818581607323623
marec 20205034471818503812
apríl 20202721491397043296

Počet zomrelých v ČR TU

VEĽKÁ ANALÝZA ÚMRTNOSTI NA SLOVENSKU DO 31. MARCA 2020


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *