Správy

Myslite pozitívne a na leto. Zábavné matematické semináre UNIZA pre deti aj v prírode budú

Zábavné matematické semináre, ktoré majú zimnú aj letnú časť a týkajú sa všetkých talentovaných detí druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií pokračujú.

Začínajú sa na „S“, majú 34 rokov a nielenže zvýšia úroveň poznania, ale pozitívne naladia. Mnohí z učiteľov boli kedysi sami úspešnými riešiteľmi týchto seminárov a dnes svoje zážitky z poznania prenášajú ďalej. 

Zoznámte sa so seminármi zaujímavej matematiky: SEZAM a SEZAMKO.


„Dištančné vzdelávanie nie je novinka roku 2020. Dokonca sme na Slovensku predbehli dobu počítačovú a už od roku 1982 sa u nás konajú korešpondenčné matematické semináre pre deti druhého stupňa základných škôl. Pôvodná myšlienka, vyhľadať talenty aj mimo veľkých miest a podchytiť ich systematickou spoločnou prácou sa postupne zmenila. Namiesto vyhľadávania talentov na ich pestovanie. Budovanie kladného vzťahu k matematike u detí, ale aj možnosť dobrovoľníckej práce pre vedúcich. To spolu vytvára silnú sieť mysliacich mladých ľudí, ktorí svoje kontakty pestujú do neskorej „dospelosti“. Konalo sa napríklad už 11 ročníkov konferencie „Slovak Oxford Science“, kde sa okrem iných stretávajú aj mnohí z bývalých účastníkov korešpondenčných seminárov na Slovensku,“ hovorí organizátorka korešpondenčných matematických seminárov doc. Katarína Bachratá z Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA).

Organizátormi seminárov sú učitelia, študenti a absolventi vysokých a stredných škôl (Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), FMFI Univerzity Komenského, gymnázium J. Hronca a ďalších).

Väčšina z učiteľov má dlhoročné skúsenosti s výchovou budúcich matematikov, učiteľov matematiky, programátorov, inžinierov. Sú medzi nimi autori učebníc, didaktických článkov a organizátori matematických olympiád. Autori sú predovšetkým inšpiratívni učitelia, ktorí vyučujú aj inšpiratívnymi formami a vedia vzbudiť záujem študentov o matematiku už v priebehu ich dospievania na ZŠ alebo SŠ až po dozrievanie na VŠ.


Matematické semináre SEZAM a SEZAMKO prebiehajú korešpondenčnou formou. Žiaci úloh posielajú písomné riešenia úloh poštou. Na plný počet bodov nestačí správny výsledok, dôležitá je aj cesta – postup a zdôvodnenie, ako k výsledku žiak dospel. Radosť z objavu sa stáva silnou motiváciou zvedavého žiaka v súťaži. Práve teraz sa začína letná časť oboch súťaží. Na zapojenie sa si stačí nájsť zadania úloh a organizačné pokyny na stránke seminára www.sezam.sk

SEZAM a SEZAMKO majú zimnú a letnú časť, a sú určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií.

Úlohy sú zadávané vo viacerých sériách, deti ich vyriešia a svoj postup vysvetlia, zapíšu a pošlú organizátorom súťaže. Tí po vyhodnotení pošlú deťom nazad poradie úspešnosti, vzorové riešenia, a v prvom rade konkrétne pripomienky a rady, špeciálne cielené na jednotlivých riešiteľov. Odmenou pre deti nie je len umiestnenie v rebríčku, ale hlavne vlastné zlepšovanie sa a nadviazanie priateľstiev s deťmi s rovnakými záujmami. To je dôležitou súčasťou nadväzujúcich, kratších zimných a dlhších, 10 dňových letných sústredení v prírode s nadšenými mentormi matematiky.


Tvorcovia súťaží chcú povzbudiť zvedavé a talentované deti k ešte väčšiemu a hlbšiemu záujmu o riešenie matematických úloh, prostredníctvom príbehov, ktoré formovali aj našu civilizáciu a naše životy. Čí už sú to prírodné alebo humanitné vedy, logické myslenie, jeho význam. Širšie súvislosti môžu žiaci objaviť v každej vednej disciplíne.  Korešpondenčné matematické súťaže v nich chcú prebudiť motiváciu vedieť viac, skúmať viac,  objavovať viac a rozvíjať sa viac. Tieto súťaže majú viac než 30-ročnú tradíciu a vzišli z nich skutočne hodnotné a zmysluplné vzťahy medzi ľuďmi, ktorí si udržujú svoje priateľstvá v profesijnom alebo aj osobnom živote.

Matematické súťaže organizuje v žilinskom kraji tvorivý tím pedagógov z FRI UNIZA pod vedením dvojice matematikov a pedagógov  doc. Kataríny Bachratej a RNDr. Hynka Bachratého. Spoločne vedú školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň ZŠ. Na FRI UNIZA vyučujú matematické predmety s aplikáciami v informatike, s rovnakým zanietením na bakalárskom, aj na doktorandskom stupni štúdia.

Prvé semináre vznikli v Bratislave, neskôr v Košiciach a iných mestách. V Žiline od začiatku 90. rokov ide o korešpondenčné semináre SEZAM a SEZAMKO. Prácu seminárov tu rozbehli manželia Bachratí, s obrovskou pomocou mnohých ďalších vedúcich, ktorí boli úspešnými detskými  riešiteľmi seminára.


„Mnohí z nich sú dnes učitelia matematických a informatických predmetov na základných, stredných aj vysokých školách a aj naši kolegovia na Žilinskej univerzite. Pedagogické skúsenosti z vedenia seminárov rozvíjali a dnes prenášajú do svojich hodín. A naopak, nápady a aktuálne trendy z informatiky sprostredkúvajú deťom na sústredeniach,“ dodáva doc. K. Bachratá z FRI UNIZA.

Semináre SEZAM a SEZAMKO sú neziskovou a nekomerčnou aktivitou, všetci organizátori sa na nej zúčastňujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Na organizácii a zabezpečení súťaží sa podieľa pobočka JSMF Žilina, seminár dlhodobo pracuje aj vďaka podpore Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.  Organizáciu súťaže a pobytové náklady na sústredenie finančne podporuje nadácia súkromnej IT firmy.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *