Správy

MZV SR: „Podpora našich krajanov je záujmom tejto vlády.“

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského. Spoločne diskutovali o otázkach ďalšieho budovania a rozvoja vzťahov Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie MZVaEZ SR.

Ingrid Brocková v tejto súvislosti uviedla: „Význam, ktorý pripisujeme Slovákom žijúcim v zahraničí a spolupráci so slovenskými komunitami a menšinami jasne potvrdzuje aj novoprijaté Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Naším zámerom je pokračovať v ich širokej podpore, a to vo všetkých oblastiach spoločenského života, kultúry, vzdelávania a mediálnej prezentácie tak, aby cítili našu prítomnosť“.


Ingrid Brocková je novou štátnou tajomníčkou MZV SR/foto: IB

Vo vzťahu k prebiehajúcim a registrovaným zmenám v slovenských komunitách, spojených aj so vznikom nových diaspór, štátna tajomníčka konštatovala: „Slovenská republika má záujem zmodernizovať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Do prípravy novej koncepcie plánujeme aktívne zapojiť aj samotných zahraničných Slovákov. Máme úsilie zintenzívniť našu spoluprácu a využiť všetky možnosti zapájania Slovákov žijúcich v zahraničí do presadzovania cieľov zahraničnej politiky Slovenskej republiky“.

Vladimír Skalský na rokovaní informoval štátnu tajomníčku o pôsobení, aktivitách a plánoch ďalšej činnosti Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Ako zástupca Slovákov žijúcich v Českej republike sa venoval aj situácii slovenskej menšiny v našej susednej krajine.



Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *