Na zlatom stafylokokovi vyvinuli test. Určí antibakteriálne účinky medu

Dalito.sk/Tri hodnoty MIC o antibakteriálnom potenciáli medu/zdroj: medovelaboratorium.sk
DALITO -

Vo výskume včelieho medu patrí Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej biológie SAV medzi najvýznamnejšie svetové kapacity. Americká platforma Expertscape.com ho v rámci nezávislého medzinárodného hodnotenia lekárov, vedcov a inštitúcií pôsobiacich v biomedicínskej oblasti zaradila na 8. miesto z celkových 14 583 hodnotených pracovníkov. Hoci si veľmi dobre uvedomuje, že vo svete by mal lepšie podmienky aj viac peňazí na svoj výskum, zostáva na Slovensku a robí všetko pre to, aby dostal do popredia slovenský med. Snaží sa o to, aby ho lekári využívali pri liečbe rán, dekubitov aj popálenín, pretože má veľký liečivý potenciál.

Výskumný tím z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. (ÚMB SAV, v. v. i.) vyvinul a optimalizoval metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu a v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave získal tento jedinečný test akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej služby. Spomedzi členských štátov Európskej únie je tak Slovensko prvou krajinou, ktorá ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu ako komerčnú službu nielen pre včelárov, ale aj pre spotrebiteľov.

Med je funkčná potravina, vedecké práce a  klinické štúdie potvrdzujú, že už dávno nepatrí medzi prírodné alternatívne produkty, ale je rešpektovaný aj v medicínskej praxi.

Akýkoľvek med – nektárový či medovicový – má významné biologické vlastnosti. Najviac preštudovanou je jeho antibakteriálna aktivita. Doposiaľ nebola popísaná rezistencia baktérií na med, čo je mimoriadne atraktívne pre jeho terapeutické využitie v klinickej praxi,“ vysvetľuje vedúci Laboratória apidológie a apiterapie, ktoré metódu vyvinulo, Juraj Majtán z ÚMB SAV, v. v. i. a zároveň dodáva, že antibakteriálna aktivita medu má na rozdiel od antibiotík multifaktoriálny charakter, ktorý je založený na aktívnom pôsobení viacerých molekúl a mechanizmov.

Nová metóda stanovuje minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) medu. Ako modelovú baktériu vedci používajú zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus).Čím nižšiu hodnotu MIC testovaná vzorka má, tým vyššia je jeho aktivita voči baktériám.

„Stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie medu získavame dôležitú informáciu o sile jeho antibakteriálneho účinku. Hodnota MIC vyjadruje najnižšiu možnú percentuálnu koncentráciu medu, pri ktorej je potlačený alebo zastavený rast baktérií,“ vysvetľuje mikrobiológ a dodáva, že medy s vynikajúcou antibakteriálnou aktivitou sú ohodnotené známkou kvality.

Vývoju a optimalizácii testu predchádzala analýza stoviek vzoriek medov rôzneho botanického a geografického pôvodu a intenzívny viac ako 10-ročný výskum v oblasti biologických účinkov medu. „Dostávame sa tak na vyššiu úroveň poznania, čo pre nás med znamená a aké má zdraviu-prospešné účinky. Cieľom je dať medu pridanú hodnotu a identifikovať medy s najvyššou antibakteriálnou aktivitou,“ uvádza Juraj Majtán z ÚMB SAV, v. v. i.

Analýzu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu vykonáva Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, ktorý zároveň vydáva protokoly o skúške. Okrem informácie o funkčnosti medu vie nová metóda čiastočne odhaliť aj nešetrné zaobchádzanie, ku ktorému môže dôjsť napríklad jeho nevhodným zahriatím alebo skladovaním.

Celosvetová produkcia autentického prírodného medu má klesajúcu tendenciu a to z rôznych predovšetkým environmentálnych dôvodov. Nadmerné používanie pesticídov a insekticídov, či orientácia na monokultúry patria medzi hlavné faktory zodpovedné za celosvetové znižovanie populácie opeľovačov. Dôležitosť ochrany včiel a všetkých ostatných opeľovačov si od roku 2017 pripomíname aj v rámci Svetového dňa včiel.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu a raz mesačne vyhrať knihu podľa vlastného výberu)