Zdravie

NAJ Môj lekár a Moja sestra pracujú v Košiciach

Alena Kellnerová a Marián Rošák suverénne vyhrali obe kategórie celoslovenskej súťaže. O víťazoch ocenenia, ktoré udeľuje Asociácia na ochranu práv pacienta, rozhodla po prvýkrát aj verejnosť. 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. SMER-SD) odovzdala ceny 10 lekárom a 10 sestrám, o ktorých rozhodla na základe nominácií pacientov odborná porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií a médií. O svojom lekárovi a sestre mohla tento rok rozhodnúť aj široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Spomedzi ocenených lekárov získal najviac hlasov MUDr. Marián Rošák, MPH a spomedzi sestier PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

MUDr. Marián Rošák, MPH


Marián Rošák pracuje v košickej nemocnici na septickom oddelení  15 rokov. Intenzívne sa venuje pacientom s chronickými ranami a dekubitmi a zasadzuje sa o vytváranie pilotných centier.

„Toto ocenenie vnímam nie len ako ocenenie mojej osoby, ale ako ocenenie celého nášho kolektívu a veľmi si ho vážim. Aj do budúcna sa budem snažiť pomôcť čo najväčšiemu počtu pacientov a pevne verím, že v súčinnosti s ostatnými inštitúciami sa nám podarí zefektívniť proces liečby,“ uviedol ocenený MUDr. Rošák.

PhDr. Alena Kellnerová, MPH 


Alena Kellnerová pôsobí ako vedúca sestra Kliniky úrazovej chirurgie UN L. Paustera v Košiciach.

Svoj život zasvätila nielen práci s pacientmi, ale aj vlastnému vzdelávaniu. Do praxe zaviedla mnohé teoretické a praktické skúsenosti, vďaka ktorým sa Klinika úrazovej chirurgie stala jedným z najšpičkovejších pracovísk na Slovensku.

„Nominácia na ocenenie Moja sestra ma prekvapila. Vnímam to ako poďakovanie za tímovú prácu všetkých zamestnancov Kliniky úrazovej chirurgie. Ďakujem širokej verejnosti, pacientom, zamestnancom Kliniky úrazovej chirurgie a všetkým zamestnancom UNLP Košice za prejavenú dôveru v hlasovaní, o čom svedčí moje víťazstvo. Nesmierne si to vážim.“


„Pani ministerka Kalavská, povedzte do očí pacientom, ktorí za lieky platia stovky eur mesačne, že doplatky sú sociálne a únosné pre každého.“


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *