Najčastejšie chodíme za prácou do Nemecka

DALITO -

Krajinou, do ktorej zamestnávatelia v minulom roku najčastejšie vysielali svojich zamestnancov, bolo Nemecko. Rovnako do Nemecka najčastejšie smerovali aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré požiadali Sociálnu poisťovňu o inštitút vyslania.

Ak sa SZČO rozhodne vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ alebo do takéhoto štátu vyšle na prácu zamestnávateľ svojho zamestnanca, riadia sa v oblasti sociálneho zabezpečenia právnymi predpismi tohto štátu. Výnimkou je, ak má byť SZČO alebo zamestnanec do tejto krajiny vyslaný (inštitút vyslania).

Vtedy musí SZČO alebo zamestnávateľ o vyslanie požiadať a Sociálna poisťovňa, ak sú splnené všetky podmienky vyslania, danú žiadosť schváli a následne vystaví o tom potvrdenie PD A1.

V roku 2019 bolo takto vyslaných 51 925 zamestnancov a 39 686 SZČO. Medzi zamestnancami išlo najčastejšie o vyslanie do Nemecka (22 933 prípadov), Česka (7 443) či Rakúska (5 886). Najviac SZČO žiadalo o vyslanie do Nemecka (24 653), Rakúska (3 490) alebo Holandska (2 621).

https://www.dalito.sk/od-1-februara-2020-profesionalni-sportovci-uz-aj-ako-szco/