Najlepšiu filozofickú knihu na svete napísal pracovník Filozofického ústavu SAV

Dalito.skúJon Stewart s oceneným filozofickým dielom/foto: Martin Bystriansky
DALITO -

Asociácia amerických vydavateľov predstavila víťazov 46. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže PROSE Award, ktorá oceňuje najlepšie vedecké práce publikované v roku 2021. Víťazom v kategórii Filozofia sa stal Jon Stewart z Filozofického ústavu SAV, v. v. i. s publikáciou Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution. O svetovom úspechu informovala Dalito.sk hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Najlepšia filozofická kniha 2021 vyšla v uznávanom vydavateľstve Cambridge University Press. Je to vôbec po prvýkrát, kedy pracovník niektorej z organizácií SAV získal toto významné ocenenie.

„S pokorou považujem toto ocenenie za cenné uznanie môjho výskumu, ale musím sa oň podeliť so všetkými, ktorí mi láskavo pomáhali a podporovali ma na úrovni vedenia SAV a môjho ústavu. Bez nich by moja kniha nikdy nevznikla,“ skonštatoval Jon Stewart.

Porota zložená z 24 odborníkov v tomto ročníku posudzovala viac ako 560 príspevkov a vybrala 106 finalistov. Z nich určila 39 víťazov jednotlivých kategórií, ktorí sa môžu uchádzať aj o ďalšiu úroveň ocenenia PROSE –  Award for Excellence.

O knihe

Ocenená publikácia Hegel’s Century: Alienation and Recognition in a Time of Revolution je panoramatickou štúdiou o hlbokom vplyve nemeckého filozofa Georga W. F. Hegela na devätnáste storočie. Autor v nej odhaľuje, ako toto storočie prispelo k širším dejinám filozofie. Ukazuje, ako sa Hegelove pojmy „odcudzenie“ a „uznanie“ stali ústrednými motívmi myslenia tejto doby; ako sa preniesli do náboženstva, politiky, literatúry a drámy; a ako vytvorili bohatý a všadeprítomný kultúrny fenomén, ktorý možno nazvať „Hegelovým storočím“. Recenzenti a kritici toto dielo odporúčajú ako povinné čítanie pre historikov ideí ako aj filozofie, postgraduálnych študentov aj výskumníkov v týchto oblastiach.

Kto je Jon Stewart

Jon Stewart je americký filozof a historik filozofie. Študoval na Kalifornskej univerzite, pôsobil na viacerých vedeckých pracoviskách, medzi inými aj na Katolíckej univerzite v Leuvene, na Humboldtovej univerzite v Berlíne alebo v Radcliffe Institute for Advanced Study na Harvardovej univerzite. Od roku 2018 pôsobí ako vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV, v. v. i.

Vo svojom výskume sa špecializuje na kontinentálnu filozofiu 19. storočia s dôrazom na myšlienky S. Kierkegaarda a G. W. F. Hegela. Jeho práca je široko interdisciplinárna, dotýka sa aj religionistiky, literatúry, histórie a škandinávskych štúdií. Jeho filozofický korpus zahŕňa výskumné monografie, preklady a editorské práce. Je známy aj ako riešiteľ veľkých výskumných projektov.

(Ak vás informácia zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)