Najlepšou slovenskou prekladateľkou je Svetlana Mésárošová z Nitry

Dalito.sk/Ocenenie Juvenes Translatores/foto: zdroj: EÚ
DALITO -

Európska komisia zverejnila mená 28 víťazov prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, ktorú pre stredoškolákov každoročne organizuje. Tohtoročná téma sa týkala spôsobu, akým môžu mladí ľudia prispievať k formovaniu budúcnosti Európy. Prekladatelia Európskej komisie vyberali víťazov spomedzi 3 116 účastníkov z celej Európy.

Európska komisia každoročne organizuje súťaž pre 17-ročných žiakov stredných škôl. Víťazov čaká 3-dňový výlet do Bruselu.

Zo Slovenska sa do súťaže zapojilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov a spomedzi nich zvíťazil preklad Svetlany Mesárošovej z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre.

Svetlana prekladala text o tom, ako môžu mladí meniť svet z angličtiny do slovenčiny. Išlo o e-mail medzi dvomi učiteľmi, ktorý bol prešpikovaný slangom a odkazmi na súčasné dianie vo svete, ktoré sa nezaobišlo bez najväčšej súčasnej aktivistky, Grety Thunbergovej. 

V reakcii na výsledky súťaže komisár Johannes Hahn zodpovedný za rozpočet a administratívu uviedol: „Blahoželám mladým ľuďom, ktorí sa tejto výzvy nezľakli a preukázali vynikajúce jazykové znalosti. Učiť sa cudzie jazyky je pre život v dnešnej spoločnosti kľúčové – jazyky totiž otvárajú dvere k širšej škále pracovných príležitostí a pomáhajú ľuďom lepšie chápať iné kultúry a postoje. Viacjazyčnosť je základnou črtou európanstva a preklad jasným dôkazom jeho rozmanitosti.“

Účastníci si pri preklade mohli vybrať ktorúkoľvek kombináciu dvoch úradných jazykov EÚ. Z 552 možných jazykových kombinácií sa začínajúci prekladatelia rozhodli pre 150 z nich.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (z latinského „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Za tie roky zmenil zážitok zo súťaže život mnohým z jej účastníkov a víťazov. Niektorí sa rozhodli študovať preklad na univerzite, iní sa pridali k prekladateľom Európskej komisie ako stážisti alebo kolegovia.

Cieľom súťaže „Juvenes Translatores“ je podporovať výučbu cudzích jazykov na školách a umožniť mladým ľuďom vyskúšať si, aké je to byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ.

Viacjazyčnosť, a teda aj preklad, je neoddeliteľnou súčasťou EÚ už od založenia Spoločenstiev v roku 1957. Prijatá bola vo vôbec prvom právnom predpise, ktorý bol schválený v roku 1958 (Rada EHS: nariadenie č. 1). Odvtedy sa počet úradných jazykov EÚ rozšíril zo 4 na 24 tak, ako sa postupne rozširovala aj EÚ.

Celý zoznam víťazov TU