Správy

Národný ústav detských chorôb ako prvý inak

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) ako prvý na Slovensku spúšťa nový typ komunikácie. Ide o terapeutickú komunikáciu smerom k najmenším pacientom a ich rodičom. V prvom kroku sa špecialisti z NÚDCH zamerali na detského pacienta.

V súčasnej dobe, kedy je všetko rýchle a aj rodičia odpovede na svoje otázky hľadajú najmä v internetovom priestore, sa Národný ústav detských chorôb rozhodol, čo najviac priblížiť sa potrebám rodičom a najmä našim malým pacientom.

Národný ústav detských chorôb tak spustil novú komunikáciu, ktorou chce terapeuticky pôsobiť na negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú detského pacienta vstupom na pôdu nemocnice. Rovnako veľkú záťaž prežívajú aj rodičia.


„Je úplne samozrejmosťou, že dieťa je to najdôležitejšie, čo rodič má a jeho zdravie prevyšuje akékoľvek iné ľudské hodnoty. Rodičia nám ale môžu veriť, že každý  jeden detský pacient, je pre nás najvyššia priorita. Pre našich pacientov však chceme ešte viac. To, že poskytujeme špičkovú zdravotnú starostlivosť, berieme ako samozrejmosť, ale vieme urobiť oveľa  viac. A rodičia, a najmä ich deti, si to zaslúžia,“  vysvetlil potrebu zvýšiť štandard  služby aj mimo poskytovania zdravotnej starostlivosti generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH.

Krv ako strašiak

V prvom kroku  špecialisti z NÚDCH pripravili sériu videí pre detského pacienta. Hlavnými hrdinami sú deti, ktoré sprevádzajú našou nemocnicou svojich kamarátov.

„Snažíme sa hravou zrozumiteľnou formou vysvetliť a ukázať najmenším pacientom jednotlivé medicínske  úkony, ktoré ich čakajú na nemocničnej pôde. Deti majú prirodzené obavy z toho, čo ešte nezažili a nepoznali. Strach z neznáma nepomáha krehkej detskej psychike, preto veríme, že  novým  komunikačným prístupom dokážeme deti presvedčiť, že nemocnice sa netreba báť.“ Hovorí prednostka Detskej kliniky prof. MUDr. Ľudmila Podracká CSc.

V prvej časti sa deťom snažili vysvetliť, že cesta na operáciu nie je cestou v strašidelnom zámku.

V ďalšej  časti  názorne predstavujú röntgenové vyšetrenie, ktoré „nebolí“ a venujú sa aj odberu krvi, ktorý je asi najväčším strašiakom pre malého pacienta.


Projekt pacientsky orientovanej komunikácie zahŕňa aj sériu edukačných článkov, videí a rozhovorov s najlepšími odborníkmi v rámci ústavu. Tie zase ústav smeruje na rodičov najmenších pacientov.

„Rodičom detí chceme prinášať relevantné a najmä odborné informácie, ktoré sa týkajú zdravia ich detí. Súčasná doba však vyžaduje aj zmenu vnímania informácie, preto budeme  pripravovať aj rôzne edukačné videá, video-pomôcky pre deti, aby pobyt v našej nemocnici bol pre ne čo najmenej zaťažujúci,“ generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH.

Rekordy videní

Primár Kliniky detskej chirurgie MUDr. Igor Béder zase upozorňuje, že aj pre rodičov je príjem ich dieťaťa veľmi stresujúci a na prvýkrát si nevedia zapamätať množstvo informácií, ktoré im ich lekár povie.

„Ideálne je, keď si potom v pokoji vie aj rodič spolu s dieťaťom pozrieť video, kde mu opätovne buď my, alebo zase deťom ich rovesníci, zrozumiteľne vysvetlíme jednotlivé úkony. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je len o výkonoch, ale aj o správne komunikácií.“

Túto komunikáciu NÚDCH spustil aj na svojich sociálnych sieťach. Prvé videá na nich v priemere zasiahli takmer 10 tis. ľudí a to bez akejkoľvek reklamy a platenia.

„Samozrejme priorita nemocnice je  poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti, ale bez správnej komunikácie nevieme rodičom a ich deťom povedať a vysvetliť, že na našej pôde sú v dobrých rukách. Takáto komunikácia naozaj nemusí stáť obrovské peniaze drahých agentúr. Takmer všetko si vieme urobiť svojpomocne. Stačí len naozaj chcieť a nájsť nadšených ľudí z pomedzi našich zamestnancov, ktorí vedia urobiť takúto úžasnú robotu.  „Malí herci“ sú deti našich zamestnancov a kamarátov, scenár píše sám život, dramaturgiu a produkciu si robíme sami a grafiky a animácie nám robia šikovné študentky, ktorým za ich ochotu veľmi ďakujeme. Za dva mesiace práce a propagovaní  projektu na sociálnych sieťach, sme už presvedčili mnohých rodičov, že ak hľadajú správne medicínske  rady a informácie, tak sa treba obrátiť na odborníkov“ vysvetľuje generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH.


Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH. na MDD v nemocnici 30. mája 2019/foto: Národný ústav detských chorôb

Aj nová aplikácia

Národný ústav detských chorôb prioritne pracuje na domovskej  webovej stránke, ktorá bude slúžiť  ako  relevantný informačný portál pre všetkých na získanie  informácie o zdraví svojich detí.

Paralelne spúšťa  aj  novú inovatívnu  aplikáciu, ktorá pomôže  rodičom sa  rozhodnúť, či ich dieťa patrí na urgentný príjem, alebo dokážu zvládnuť prejavy choroby  sami v domácom prostredí.

Na tomto oddelení vás už aj na toalete nebude napínaťKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *