Národný ústav detských chorôb pomôže ukrajinským deťom s rakovinou

Dalito.sk/Národný ústav detských chorôb na Kramároch/foto: NÚDCH
DALITO -

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) je pripravený postarať sa o detských pacientov s onkologickými ochoreniami  z Kyjeva. Zatiaľ ide predbežne o 15 detí vo veku do 5 rokov. Vedenie kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH je už v kontakte s pracoviskom pre detskú onkológiu v nemocniciach v Ľvove a Kyjeve.

,,Vďaka ústretovosti vedenia NÚDCH a MZ SR by sme vedeli zabezpečiť onkologickú starostlivosť pre detských pacientov. V súčasnosti sa snažia na Ukrajine vyriešiť otázky evakuácie a transportu vážne chorých pacientov, ktoré sú  limitované,“  povedala prof. MUDr. Alexandra Kolenová,PhD., prednostka KDHaO v Bratislave.

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH v Bratislave je najväčšie pracovisko pre liečbu detí s rakovinou na Slovensku a svojimi výsledkami sa zaradila medzi najlepšie pracoviská na svete. Spĺňa náročné požiadavky certifikácie Európskej referenčnej siete detskej onkológie (ERN PaedCan) a zaradila sa tak medzi svetovú špičku. V praxi to znamená prístup detských onkologických pacientov na Slovensku k najlepšej možnej starostlivosti, ale aj inovatívne možnosti diagnostiky a liečby vďaka medzinárodnej spolupráci.

(Ak vás tento rozhovor zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)