Správy

Násilie na ženách sa týka všetkých

Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov  na celom
Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách.
Polícia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách
pripravila preventívnu aktivitu na celoslovenskej úrovni. Verejnosti má pripomenúť, že i na Slovensku sú ženy – obete násilia a toto násilie je páchané najmä „za zatvorenými dverami“ domácností.

O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia rozprávajú policajní preventisti celý týždeň priamo na školách, v
seniorských centrách, ale oslovujú aj ľudí na ulici, v obchodných domoch, či v
zdravotníckych zariadeniach.

Aj keď tejto téme venujeme pozornosť v priebehu celého roka, tento týždeň je na
ňu špeciálne zameraný z dôvodu, že 25. november je Medzinárodným dňom eliminácie
násilia na ženách. Okrem hovoreného slova oslovení poslucháči dostanú aj leták, v ktorom
nájdu všetky dôležité informácie.


Páchanie násilia sa vzťahuje k trestným činom proti životu a zdraviu, proti slobode
a ľudskej dôstojnosti, ale aj proti iným právam a slobodám. Trestný zákon neupravuje
samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia.

Takéto konanie  zahŕňa do skutkových podstát niektorých trestných činov. Sú to najmä trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ublíženia na zdraví, trestný čin znásilnenia, trestný čin nebezpečného vyhrážania, nebezpečného prenasledovania, trestný čin obmedzovania osobnej slobody ale aj ďalšie.

foto: Lucia Tomečková

Život, zdravie, sloboda, ľudská dôstojnosť či iné práva sú hodnoty spoločnosti, ktoré
chráni Trestný zákon. Ak dochádza k ich ohrozeniu alebo porušeniu, treba zasiahnuť. V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila od 1.1.2016 z pôvodných 48 hodín). Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. V roku 2016 polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, v 1. polroku 2017 vykázala z obydlia 417 osôb.

Všetci môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy, deti, osoby
vyššieho veku, zdravotne postihnuté osoby a neraz aj mužov, pred násilím agresora. Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu je potrebné vzniknutú situáciu riešiť a nemlčať. Úlohou Policajného zboru je pomáhať a chrániť, preto by poškodení nemali váhať, ale s dôverou sa kedykoľvek na políciu obrátiť.

mjr. Ing. Denisa Baloghová
hovorkyňa Prezídia PZ SRKomentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *