Správy

Nastal deň D, daniari predlžujú úradné hodiny

Koniec septembra je posledným termínom na vyžiadanie si vrátenia dane zo zahraničia (iných členských štátov EÚ). Platitelia DPH zase podávajú štandardné mesačné daňové priznania. Call centrum finančnej správy bude preto daňovníkom k dispozícii počas predĺžených úradných hodín.

Dalito.sk o tom informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR.

„Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom, ktorí si musia do konca septembra splniť daňové povinnosti. Predlžuje úradné hodiny na call centre finančnej správy.V piatok 25.9. bude call centrum k dispozícii do 19.00 h., pričom voľba č. 1 (informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora) a voľba č. 2 (informácie k DPH) bude dostupná až do 24.00 hod. V stredu 30.9. bude call centrum pracovať na voľbe č. 1 (informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora) až do polnoci,“ uviedla Skokanová.


Na konci septembra sa už pravidelne zbieha viacero dôležitých termínov. 25. september je hraničný termín pre mesačné podávanie daňových priznaní k DPH. 30. september je zase posledným dňom, keď treba požiadať o vratku dane zo zahraničia – iných členských štátov EÚ, tzv. VREF.

Platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

„Platiteľ môže podať jednu žiadosť – tzv. globálnu žiadosť, do ktorej zahrnie všetky nákupy tovarov a služieb vo všetkých členských štátoch, z ktorých si chce uplatniť vrátenie dane alebo môže podať samostatné žiadosti do jednotlivých členských štátov. Je na rozhodnutí platiteľa dane, ktorú alternatívu si zvolí. Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať údaje z každej jednotlivej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých sa žiada vrátenie dane,“ spresnila hovorkyňa FS SR.

Tento rok sa zmena týka odložených daňových priznaní k dani z príjmov. Pre legislatívne zmeny ovplyvnené pandémiou nie je tento rok 30.september termínom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *