Zdravie

Nebezpečné ihriská posudzuje prokuratúra

Viete na akých ihriskách sa hrávajú vaše deti? Čo sa im môže stať, ak sa šmýkajú na nesprávne namontovaných šmýkačkách, či hojdajú na technicky nedostatočne prepracovanej hojdačke? Ako je to s váhovým a vekovým limitom a s trampolínami?

Chodíte najradšej do kaviarní, reštaurácií, bufetov či na kúpaliská, kde sú postavené ihriská, pretože sa tam vaše deti zahrajú a vy si môžete v pokoji vypiť kávu, podebatovať a slniť sa? Všimli ste si niekedy ako vyzerajú ihriská, na ktorých sa vaše deti hrajú? Viete, čo všetko musia spĺňať, aby boli pre deti bezpečné?

„Voľne prístupné ihriská musia byť dostatočne pevné, aby na preliezku či kolotoč mohol v prípade potreby vyliezť aj dospelý človek,“ vysvetľuje Miloslav Jurík zo spoločnosti, ktorá je výhradným zástupcom švédskych detských ihrísk na Slovensku. Dôvod je jednoduchý.


„Ak sa dieťa zasekne a treba mu pomôcť, preliezka musí udržať aj dospelého,“ konštatuje Miloslav Jurík. Zariadenia s upozornením, že sú len pre deti do 12 rokov a 50 kilogramov, nie sú určené do verejných priestorov.

Podľa Miloslava Juríka sa však častokrát stáva, že majitelia reštaurácií, možno aj z nevedomosti, stavajú pri svojich prevádzkach nevhodné hojdačky, preliezky alebo šmýkačky. Zvyčajne ide o ihriská, ktoré nakúpia v hobby marketoch. Takéto ihriská však nemajú certifikát ako verejné ihriská a sú určené len do súkromných záhrad.

„Prevádzkovatelia zvyknú dať na ihrisko tabuľku s výstrahou, že sa na ňom deti hrajú na zodpovednosť rodičov. To však nie je v súlade s legislatívou a v prípade úrazu ich to nezbavuje zodpovednosti. Prokuratúra bude skúmať, či prevádzkovateľ dodržal platné normy, ktoré sa vzťahujú na verejné detské ihriská a nezanedbal svoje povinnosti,” konštatuje Miloslav Jurík.

Neupravená detská preliezka/foto: zdroj: TÜV SÜD

Týka sa to aj väčšiny trampolín, ktoré sa nachádzajú pri prevádzkach s občerstvením. V prípade trampolín je navyše veľké riziko, keď na nich skáče viac detí. Prípadné úrazy hláv, kedy sa deti pri skákaní zrazia, môžu mať veľmi vážne následky.

Deti často vidieť aj na fitnes strojoch. Tie však nie sú určené na hranie, ale pre cvičenie mládeže a dospelých.

„Norma, ktorá sa na ne vzťahuje, hovorí, že podmienkou je výška používateľa minimálne 140 centimetrov,“ konštatuje Miloslav Jurík. Takéto zariadenia by nemali byť súčasťou priestoru určeného primárne pre hru detí. „Ak sa aj nachádzajú v jednom parku, musia byť inštalované v samostatnej časti, respektíve jasne oddelené,“ dodáva Miloslav Jurík.


Jasnejšie bude po prázdninách

V súčasnosti je kontrola ihrísk skôr námatková a preto zostáva na rodičoch, aby si všímali, či sú ihriská, kde sa ich deti hrajú, bezpečné. Iba 30 percent detských ihrísk je podľa TÜV SÜD Slovakia pravidelne kontrolovaných a udržiavaných.

Prevádzkovatelia by pritom mali mať vytvorený svoj interný spôsob pre pravidelnú kontrolu ihrísk, ktorý závisí najmä od frekvencie ich používania a každé ihrisko by väčšou internou kontrolou malo prejsť každého štvrťroka a veľkou kontrolou výrobcom alebo inšpektorom ihrísk by malo prejsť aspoň raz ročne. Naozaj poctivých majiteľov aj z radov samospráv, prevádzkovateľov kúpalísk či ihrísk pri reštauráciách je však málo.

Problémom je tiež fakt, že vládne nariadenie, ktoré určovalo povinnosti výrobcov nových zariadení na detských ihriskách, bolo účinné len do 1. apríla tohto roka. Nahradiť ho mal nový zákon o detských ihriskách. Zatiaľ je v pripomienkovom konaní, účinný by mal byť od začiatku budúceho roka.

Šmýkačky, hojdačky či iné zariadenia na detských ihriskách postavených po prvom apríli, nemusia prechádzať kontrolou. Je preto možné, že hra na novom ihrisku prinesie viac úrazov. Predpokladá to inšpektorka TÜV SÜD Slovakia Daniela Hudecová.

Nakoľko sa situácia po apríli zhoršila, sa nedá podľa odborníkov zatiaľ určiť, keďže podľa nich prešlo ešte málo času. Jasnejšie by to malo byť po letných prázdninách. Z hľadiska zodpovednosti prevádzkovateľov detských ihrísk sa však nič nemení. Európska norma, ktorá sa vzťahuje na detské ihriská, platí aj na Slovensku a určuje veľmi presne čo má prevádzkovateľ ihriska zabezpečiť preto, aby bol jeho priestor určený pre hru detí bezpečný.

Neupravená detská preliezka/foto: zdroj: TÜV SÜD

K návrhu zákona Daniela Hudecová pripomína, že kontrolou nebudú musieť prejsť dočasné ihriská napríklad na jarmokoch. Zvyčajne ide o rôzne nafukovacie hrady či trampolíny. Daniela Hudecová však pri takýchto podujatiach vidí ešte vyššie riziko úrazov ako na fixných ihriskách.


„Tieto zariadenia sa častejšie rozoberajú a skladajú a preto je aj vyššia pravdepodobnosť nesprávnej inštalácie,“ konštatuje Daniela Hudecová s tým, že tu môže hroziť vyššie riziko ťažkého úrazu.

Čo si treba všímať

A aké nedostatky nachádzajú inšpektori na detských ihriskách?

„Pri kontrole zisťujeme, že zariadenia majú veľakrát konštrukčné nedostatky, napríklad nízke zábrany proti pádu, zábrany s vodorovnými alebo šikmými priečkami, ktoré môžu deti použiť ako stupienky na lezenie, nevyhovujúce uhly rámp, alebo strmých hracích a prístupových prvkov, nedostatočné zabezpečenie proti pádu, otvory, do ktorých môžu deti uviaznuť, alebo si zakliesniť prsty,“ vymenúva Daniela Hudecová.

Ak chýba alebo je nevyhovujúca zábrana tam kde má byť, je ohrozený život dieťaťa pri páde. Môže to viesť aj k fatálnym následkom, pretože je známe, že pády z nižšej výšky môžu byť nebezpečnejšie ako tie z väčšej výšky, lebo sa telo nestihne schúliť do obrannej  polohy.

Často sa však stáva, že aj správne navrhnuté šmýkačky či hojdačky môžu spôsobovať problém. Najčastejšie z dôvodu nesprávnej inštalácie, prípadne, ak nie je dostatočná povrchová úprava zariadenia, je zle opracované drevo s ostrými hranami, trčia ostré skrutky alebo je nevyhovujúci povrch tlmiaci náraz pod a okolo zariadení.

Príkladov, kedy je ohrozené zdravie alebo dokonca život dieťaťa je však ešte oveľa viac. Problémy pritom môže spôsobovať aj nesprávne rozmiestnenie zariadení. Pri používaní sa deti navzájom ohrozujú tak, že tie, ktoré sa hojdajú, môžu ohroziť deti vybiehajúce zo šmýkačiek.Preto je dôležité myslieť na predopkladaný pohyb detí na ihriskách už pri ich návrhu, myslieť na správne rozmiestnenie prvkov a potenciálne riziká, ktoré by pri hre mohli vzniknúť.


Stále si mýlime typy sanitiek, aj vy?Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *