Zdravie

Nebojte sa urológa, zachráni vám život

Mnoho slovenských mužov na preventívne prehliadky k urológom nechodí. Pritom vďaka nim je možné rakovinu prostaty odhaliť vo včasnom štádiu a  zachrániť si tak život. Naše štatistiky sú žiaľ neúprosné. Ročne na rakovinu prostaty zomiera až 600 Slovákov a riziko tohto ochorenia dramaticky narastá po päťdesiatom roku života.

Ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtia mužov na nádorové ochorenia. Pritom veľa mužov má skrytú formu rakoviny prostaty a často sa ani nezistí, že zomreli práve na toto ochorenie.

Okrem zdravého životného štýlu je teda mimoriadne dôležitá aj urologická prevencia, ktorá zásadne prispieva k včasnému diagnostikovaniu rakoviny. Čím skoršie sa rakovina zachytí, tým je väčšia šanca na vyliečenie.


Zdravotné poisťovne preto robia viacero aktivít na podporu urologickej prevencie. Podľa zákona majú muži nárok na preventívnu urologickú prehliadku od 50-teho roku veku, muži po 40-tom roku veku len s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, a v trojročnom intervale.

„Keďže podporujeme prevenciu, Union ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádza urologickú preventívnu prehliadku u všetkých mužov nad 40 rokov, a to v dvojročnom intervale. Keďže na urologickú prehliadku chodí len asi 4% mužov, rozhodli sme do nášho skríningového programu začleniť aj karcinóm prostaty a v dvoch fázach sme pozvali na prevenciu až 11 000 mužov nad 45 rokov, ktorí neboli viac ako 5 rokov na preventívnej prehliadke u urológa,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Ako doplnila, v pozývacom liste boli poistenci poučení o veľkom význame urologickej preventívnej prehliadky a zároveň boli informovaní o možnosti navštíviť konkrétnu najbližšiu urologickú ambulanciu v mieste ich bydliska.


Výsledky pozvaní 

Približne u 1% mužov, ktorí reagovali na pozvanie poisťovne a absolvovali preventívnu prehliadku u urológa, bol diagnostikovaný karcinóm prostaty, vo väčšine prípadov vo včasnom štádiu. Vďaka účasti na prevencii  tak majú oveľa vyššiu šancu na vyliečenie.

U ďalších boli zistené iné ochorenia prostaty, a to najmä zväčšená prostata, zápaly a podobne.


„U týchto poistencov, ktorým bolo v rámci skríningového programu diagnostikované nádorové ochorenie  alebo zápalové zmeny, bola okamžite zahájená  liečba a tým sa výrazne zvýšila šanca na uzdravenie,“ doplnila Elena Májeková.

Pre zachytenie rakoviny prostaty sú dôležité aj laboratórne vyšetrenia, ktoré sa v rámci urologickej preventívnej prehliadky vykonávajú. Okrem štandardných  testov  PSA  a freePSA  Union zdravotná poisťovňa uhrádza aj marker  p2PSA. Z analýzy uvedených troch parametrov sa vypočíta PHI (Prostate Health Index alebo Index zdravej prostaty), ktorý umožňuje s veľkou mierou pravdepodobnosti určiť riziko výskytu karcinómu u konkrétneho pacienta. PHI zároveň  umožňuje predikciu agresivity ochorenia.

Union zdravotná poisťovňa sa snaží motivovať mužov, aby preventívne vyšetrenie u urológa absolvovali. Navyše za dôslednú účasť na prevencii ich aj každý rok odmeňuje. Zároveň majú poistenci možnosť nastaviť si v online pobočke SMS pripomienku preventívnej prehliadky.


Dôvera inak 

Dalito.sk oslovilo aj ďalšie dve zdravotné poisťovne na slovenskom trhu s rovnakou otázkou, ako ich poisťovňa podporuje prevenciu rakoviny prostaty, aké sú jej čísla ohľadom klientov pri tomto ochorení podľa: vek-výskyt-včasná diagnostika.

Matej Štepiansky zo ZP Dôvera zopakoval zákonné podmienky s tým, že na Slovensku majú muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty, nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa podľa hladiny onkomarkera PSA:

·         raz za tri roky v prípade hladiny PSA< 1,0 ng/ml

·         raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml

·         raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml

Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky.

„Prevencii venujeme osobitnú pozornosť. Upozorňujeme poistencov SMS správami alebo emailami, keď majú nárok na prevenciu, pravidelne ju podporujeme aj prostredníctvom Festivalu zdravia, s ktorým každý rok navštívime 24 slovenských miest. Pre našich poistencov ponúkame výhody v podobne doplnkov prevencie. Ide napríklad o preventívne očkovania, na ktoré prispievame alebo plne hradíme nad rámec bežného zdravotného poistenia, či unikátny program pre chronicky chorých s názvom DôveraPomáha diabetikom. Našich poistencov podporujeme v pohybe a to formou podpory bežeckých podujatí, či zľavami na štartovnom,“ uviedol Matej Štepiansky zo ZP Dôvera.

Počet poistencov s Dôvery s ochorením rakovina prostaty:

  • rok 2015 – 3520
  • rok 2016 – 3670
  • rok 2017 – 3810

VšZP nad 50 rokov

VšZP sa zameriava na včasné zachytenie odvrátiteľných onkologických ochorení, akým je aj rakovina prostaty. Pri preventívnej urologickej prehliadke znížila vekovú hranicu až o 10 rokov a mužom ju uhrádza raz za tri roky už od 40. roku života. Z verejného zdravotného poistenia sa preventívna urologická prehliadka štandardne hradí mužom nad 50 rokov raz za tri roky. Dalito.sk o tom informovala Zuzana Štukovská z referátu komunikácie VšZP. 

Ako by podľa VšZP mala vyzerať vyšetrenie prostaty? Podľa zákona č. 577/2004 Z. z. preventívna urologická prehliadka okrem laboratórnych vyšetrení zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov a ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V rámci preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment. Podrobnosti o priebehu preventívnej prehliadky u urológa prináša portál VšZP preventivne.sk.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *