Nemáme čas plytvať. Tesco ho nestráca už päť rokov, pred vyhodením zachránilo milióny  kilogramov potravín

Dalito.sk/Tesco rieši problém potravinového odpadu z farmy až na stôl/foto: Tesco
PR -

Odhaduje sa, že na celom svete sa ročne neskonzumuje 2,5 miliardy ton potravín.  Tak skončí až 40 % vypestovaných potravín ako odpad – v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle, maloobchode a v domácnostiach.

Tesco s odhodlaním rieši problém potravinového odpadu z farmy až na stôl už od roku 2016, keď začalo merať a zverejňovať svoje údaje o potravinovom odpade ako vôbec prvý maloobchodník v strednej Európe. Odvtedy Tesco Slovensko znížilo množstvo potravinového odpadu vo svojich činnostiach o 69 %. Práve za posledný finančný rok sa Tescu podarilo darovať ľuďom v núdzi až 2 626 ton potravín, čo predstavuje vyše šesť miliónov porcií jedla. Zároveň sa tým ušetrilo takmer 8 403 ton emisií CO₂.

Tesco chce byť pre svojich zákazníkov viac ako len supermarket. Prehodnotili sme poslanie nášho podnikania, ktoré teraz odzrkadľuje to, čo nás poháňa vpred – prinášať každý deň niečo navyše – pre zákazníkov, komunity i celú planétu. Znižovanie množstva potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, ako znížiť našu uhlíkovú stopu a dosah klimatických zmien na našu planétu a život ľudí. Darovaním potravín sa ešte viac jedla dostane k ľuďom v núdzi najmä v súčasnej náročnej situácii.  Pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine a rastúca inflácia totiž vyvolali tlak nielen na dostupnosť potravín, ale aj rodinné rozpočty. Preto sa ich snažíme podporiť aj niekoľkými ďalšími aktivitami – napríklad cenami Clubcard a ponukou Čerstvých 5, pretože naši zákazníci vždy boli, sú a budú u nás vždy na prvom mieste,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

V roku 2019 Tesco splnilo udržateľný cieľ OSN – znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 o polovicu, dosiahlo ho teda o 11 rokov skôr. Najnovšie údaje ukazujú, že Tesco v boji proti plytvaniu nepoľavilo a doteraz znížilo množstvo svojho potravinového odpadu o 69 %, a to z  9 957 ton na 3 074 ton, pričom za posledný rok len 482 ton z toho bolo ešte vhodných na ľudskú konzumáciu. Za celý tento čas zároveň zachránilo vyše 21 miliónov porcií jedla, ktoré dostali druhú šancu a dostali sa k ľuďom v núdzi.

Tesco spája sily s dodávateľmi

Úsilie Tesca v boji proti plytvaniu potravinami presahuje rámec jeho prevádzok. Maloobchodný reťazec vyzýva potravinársky priemysel, aby aj ďalšie spoločnosti a organizácie nasledovali jeho príklad a začali merať a uverejňovať vlastné dáta, ktoré im umožnia prijímať cielené kroky na zníženie množstva odpadu.

Nikto nedokáže vyriešiť potravinový odpad sám. Preto sa usilujeme vniesť do dodávateľského reťazca s potravinami viac transparentnosti, už odkedy sme prvýkrát zverejnili svoje údaje. Sme odhodlaní spolupracovať s našimi dodávateľmi, aby znížili množstvo potravinového odpad aj v našich dodávateľských reťazcoch na polovicu. Sme presvedčení, že čo sa dá zmerať, dá sa aj riadiť, a preto podporujeme dodávateľov v tom, aby zverejňovali svoju mieru odpadu. V minulom roku deviati stredoeurópski dodávatelia pre vlastnú značku Tesco zverejnili svoje údaje o potravinovom odpade a tento rok ich bude už 16. Pretože zmenšiť potravinový odpad vo svete a znížiť jeho dosah na klimatické zmeny sa podarí len spoluprácou a vzájomnou motiváciou, dodáva Martin Kuruc.

Pomáhajú aj smart technológie

Tesco zaviedlo aplikáciu FoodCloud, ktorá pomáha rýchlejšie prepájať obchody a partnerské charitatívne organizácie, čím zjednodušuje a zvyšuje darovanie nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu. Aj vďaka tomu a úsiliu znižovať množstvo potravinového odpadu Tesco zvíťazilo v prestížnej súťaži Mastercard Obchodník roka 2021 v kategórii Inovácia roka – Udržateľný obchodník.

Pokrok Tesca pri znižovaní množstva potravinového odpadu:

  • Vo finančnom roku 2021/22 Tesco na Slovensku predalo 544 046 ton potravín, z ktorých sa 8 353 ton nepredalo zákazníkom. Išlo o  potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu, krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na darovanie, a preto skončili ako odpad.
  • Celkový objem odpadu v našich prevádzkach v uplynulom roku dosiahol len 3 074 ton a tvorí iba 0,56 % z celkového množstva potravín. V porovnaní s naším východiskovým rokom 2016/17 ide o 69 % zníženie. Naďalej tak prekračujeme náš cieľ udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu.
  • Vďaka dlhodobému partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska a jej lokálnymi partnermi sme  v minulom roku darovali 2 626 ton potravín. Z tohto množstva bolo pripravených viac ako 6,2 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi.
  • Z našich obchodov na Slovensku sme úspešne darovali dobročinným organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá 91 % nepredaných potravín vhodných na konzumáciu, čo znamená, že sa približujeme k naplneniu nášho záväzku nulového potravinového odpadu.
  • Od roku 2016/17 sme darovaním charitatívnym organizáciám ušetrili 9 056 ton potravín. Tým, že sme zabránili, aby sa z nich stal odpad, sme ušetrili až 28 979 ton emisií.
  • V priebehu roka 2021/22 sme dokončili zavedenie aplikácie FoodCloud, ktorá pomáha rýchlejšie prepájať naše obchody a partnerské charitatívne organizácie, čím zjednodušuje a zvyšuje darovanie prebytočných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu.

Ďalšie informácie o údajoch Tesca o potravinovom odpade nájdete na webstránke Tesca.

Viac informácií o komplexnom prístupe Tesca k udržateľnosti, strategickým cieľom a záväzkom získate v najnovšej správe o udržateľnosti.

https://www.dalito.sk/zakaznici-tesca-uz-po-11-krat-rozhoduju-o-podpore-komunit-projekty-si-rozdelia-takmer-170-tisic-eur/