Zdravie

NIELEN COVID PRÍČINY ÚMRTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2020

Covid-19 vlani spôsobil na Slovensku úmrtie 4-tisíc ľudí, nadúmrtnosť sa prejavila aj v iných skupinách ochorení

ŠÚ SR zverejňuje dáta o príčinách úmrtí za rok 2020: Z 22 skupín chorôb, podľa ktorých sa vyhodnocujú príčiny úmrtí, vzrástlo oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov deväť a kleslo osem. Najviac prepisoval štatistiky príčin úmrtí Covid-19.

Na Slovensku v roku 2020 podľahlo ochoreniu Covid-19 celkovo 4 004 ľudí. Koronavírus sa tak stal treťou najčastejšou príčinou úmrtí v krajine. Jeho podiel na všetkých úmrtiach dosiahol takmer 6,8 %.


„Koronavírus sa stal masívnou príčinou úmrtí až v rámci druhej vlny pandémie. Viac ako 97 % úmrtí, ktoré sa pripisujú ochoreniu Covid-19 ako hlavnej príčine, sa udialo v poslednom štvrťroku 2020,“ hovorí Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Počet zomretých na koronavírus sa prudko medzimesačne zvyšoval od októbra. V októbri to bolo 488 ľudí, v novembri už 1 251 a v decembri dokonca 2 163 obetí tohto ochorenia. Posledný mesiac roka má tak viac ako polovičný podiel na všetkých Covid-19 úmrtiach v SR (54 %) za rok.

V porovnaní s ostatnými príčinami boli úmrtia spôsobené novým vírusom do konca septembra zanedbateľné, v októbri však dosiahli 9 %, v novembri už takmer 21 % a v decembri 29 % zo všetkých úmrtí v SR.


Z hľadiska vekovej štruktúry väčšina obetí Covidu-19 patrila do seniorskej vekovej kategórie (nad 65 rokov), tvorili 85 % z počtu zomretých na Covid-19.

Miera úmrtnosti vzrástla približne o sto zomretých na 100-tisíc obyvateľov

Práve koronavírus sa pričinil o to, že  počet zomretých v minulom roku v SR dosiahol vyše 59-tisíc osôb, čo je nárast o 10 % v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich päť rokov. Nadúmrtnosť tak predstavovala vlani 5 565 osôb oproti predošlým piatim rokom.


„Keďže celkový počet obyvateľov sa v časovom rade mení, vhodnejšie v tejto súvislosti sú relatívne ukazovatele, napríklad počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Umožňuje objektívnejšie porovnávať úmrtnosť v čase alebo v rôznych regiónoch s odlišným počtom obyvateľov,“ zdôrazňuje  Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru  štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Hrubá miera úmrtnosti vlani na Slovensku dosiahla hodnotu 10,82 promile. Teda na 100-tisíc obyvateľov zomrelo počas roka 1 082 ľudí, pričom predchádzajúci päťročný priemer je zhruba o sto osôb nižší (984). Vlaňajšia hrubá miera úmrtnosti je najvyššia za posledných 70 rokov.

Súčasne platí, že Covid-19 z tohto celku spôsobil 73 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. Situácia sa však odlišovala podľa regiónov. Najvyššiu mieru úmrtnosti mal Trenčiansky kraj s hodnotou 96 zomretých na Covid-19 na 100-tisíc obyvateľov a Nitriansky kraj s hodnotou 91 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Nasledoval Prešovský kraj, s hodnotou 86 zomretých na 100-tisíc obyvateľov. Naopak najmenej nová infekcia zasiahla do úmrtnosti v Bratislavskom regióne, kde to bolo 48 zomretých na 100 tisíc obyvateľov.


zdroj: ŠÚ SR

Koľko nadmerných úmrtí nie je pripísaných Covid-19?

Záujem o príčiny úmrtí v roku 2020 je spojený aj s hľadaním odpovedí na mnohé otázky, ako pandémia celkovo zmenila proces úmrtnosti na Slovensku. „Odborníci v súčasnosti vedú debaty, či sa nadúmrtnosť prejavila aj pri iných príčinách. Teda presnejšie, aká časť nadúmrtnosti je pokrytá koronavírusom a akú časť pokrývajú iné príčiny,“ dopĺňa Zuzana Podmanická.

Fakty o počtoch zomretých potvrdili na Slovensku 59-tisíc zomretých, čo je nárast o 10 % v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich päť rokov. Nadúmrtnosť tak predstavovala vlani 5 565 osôb oproti predošlým piatim rokom. Celkovo teda úmrtia, kde bol koronavírus hlavnou príčinou, pokrývajú 72 % nadúmrtnosti, zvyšok sú iné príčiny.

Z analýzy počtu úmrtí všetkých príčin, ktoré sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH), mierne narástli tiež úmrtia, kde boli príčinou ochorenia obehového systému a v menšej miere nádory. Tieto dve diagnózy sú dlhodobo na prvých dvoch priečkach príčin úmrtí v našej krajine, sú príčinou pre približne 70 % zomretých.

Z 22 skupín chorôb, podľa ktorých sa vyhodnocujú príčiny úmrtí, vzrástlo oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov deväť a kleslo osem. Ostatné nedosahovali zmeny.

Covid-19 je v klasifikácii príčin smrti novou kategóriou, ktorá sa na náraste úmrtí svojimi 4 004 prípadmi podieľala dominantne.

zdroj: ŠÚ SR

Nadúmrtnosť podporili aj srdcovo-cievne choroby

Pri pokusoch získať odpoveď na otázku aké iné príčiny ako Covid-19 sa podieľali na nadúmrtnosti v roku 2020, teda aké diagnózy viedli k úmrtiam častejšie ako predošlé roky, treba venovať pozornosť najmä dvom skupinám príčin, ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka príčin úmrtí na Slovensku.

Sú to choroby obehovej sústavy (kardiovaskulárne ochorenia) a nádory, teda najmä rôzne formy rakoviny.

Na choroby obehovej sústavy zomrelo vlani vyše 27-tisíc ľudí, čo je v porovnaní s päťročným priemerom v tejto kategórii  okolo 1 600 zomretých viac (nárast o 6 %). U mužov bol počet zomretých na toto ochorenie dokonca najvyšší za posledných desať rokov. Keďže u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) došlo k miernemu poklesu úmrtí na túto príčinu, majoritný prírastok počtu zomretých sa teda týkal ľudí v poproduktívnom veku (nad 65 rokov).

Aj pri tomto ochorení sa najväčší rast úmrtí prejavil vo štvrtom štvrťroku. Dynamika rastu sa voči päťročnému priemeru zvýšila z celoročných 6 % na kvartálnych 22 %. Takmer výhradne sa to prejavilo medzi seniormi, vo vekovej skupine 65- až 74-ročných osôb, v ktorej miera rastu presiahlaaž 30 %.Choroby obehového systému sú dlhodobo najčastejšou  príčinou s výrazne najvyšším podielom na zomieraní v krajine, tvoria až vyše 40 % príčin úmrtí. Minulý rok dosahovali tieto diagnózy podiel na všetkých úmrtiach 46 %.

Nádory sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí

Dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú nádory. Vlani na ne zomrelo približne 14-tisíc ľudí. Táto hodnota bola v porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov vyššia zhruba o 400 ľudí (rast o 3 %). Nádory majú takmer 24-percentný podiel na úmrtiach SR.

Vyššia úmrtnosť na nádory sa prejavila iba v skupine seniorov, u ľudí v produktívnom veku sme zaznamenali pokles. Spomínané mierne zvýšenie však neakcelerovalo v poslednom štvrťroku, nádory dokonca klesli v tomto štvrťroku až na tretie miesto v príčinách úmrtí (podiel 18 %), pod Covid-19 (podiel 21 %). Z významnejších príčin úmrtí sa vlani v porovnaní s päťročným priemerom najvýraznejšie zvýšil podiel úmrtí na infekčné a parazitárne choroby a tiež na choroby močovej a pohlavnej sústavy (po 16 %).

Na druhej strane klesol početúmrtí spôsobených vonkajšími príčinami (pokles o 13 %), subjektívnych a objektívnych príznakov a abnormálnych klinických a laboratórnych nálezov (menej o 12 %), chorôb nervového systému (-7 %) či chorôb dýchacej sústavy (-4 %). Tieto skupiny však netvoria vysoké počty úmrtí za rok, preto aj malý absolútny pohyb sa hneď prejavuje výraznejším percentom zmeny.

Doma zomrela približne štvrtina ľudí

Z celkového počtu viac ako 59-tisíc zomretých ľudí skonalo vlani v nemocnici vyše 31-tisíc (53 %) a doma 17-tisíc osôb (29 %). V zariadeniach pre dlhodobo chorých to bolo približne 1,5 tisíca ľudí (3 %). Iná situácia bola pri úmrtiach na infekciu Covid-19, na ktorú zomrelo v nemocničných zariadeniach 87 % osôb a v domácich podmienkach 5 % ľudí.

zdroj: ŠÚ SR

Podrobnejšie informácie v databáze Datacube.:

Zomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti – SR-oblasť-kraj (mesačne) : http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN2/om3801mr/v_om3801mr_00_00_00_sk

Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia Covid-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny vek aj poproduktívny vek , ako aj vekové štruktúry po 5 rokoch).

Zomrelí podľa príčiny smrti, pohlavia a trvalého pobytu – SR-oblasť-kraj-okres, m-v

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7035rr/v_om7035rr_00_00_00_sk

Príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) za rok (vrátane ochorenia Covid-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje a okresy SR, mestá a vidiek) aj podrobnejšie dáta o príčinách úmrtí podľa konkrétnych kódov chorôb.

Úmrtia na Covid-19 vo vekových štruktúrach

  • z hľadiska vekovej štruktúry obetí Covidu-19 prevládali seniori v poproduktívnom veku (65+), predstavovali viac ako 85 % z celkového počtu zomretých na túto príčinu
  • zvyšok, 15 % zomretých na Covid-19, pripadol na ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov)
  • na Covid-19 vlani nezomrelo žiadne dieťa do 14 rokov
  • v skupine mladších seniorov (65 do 74 rokov) podľahlo ochoreniu Covid-19 vlani 1 064 osôb, čo predstavuje viac ako štvrtinu zo všetkých zomretých na Covid-19 (26,6 %) a takmer tretinu z celej skupiny zomretých seniorov (31,2 %)
  • najviac ľudí podľahlo ochoreniu Covid-19 v seniorskej skupine nad 75 rokov (starší seniori), Covid-19 spôsobil smrť 2 351 osôb, čo je 58,7 % zo všetkých zomretých na túto infekciu, šesť z desiatich zomretých na Covid-19 tak boli seniori nad 75 rokov
zdroj: ŠÚ SR

Úmrtia na Covid-19 v regiónoch SR

  • celoslovenský údaj je 73 zomretých na Covid-19 na 100-tisíc obyvateľov, pričom úmrtnosť na všetky príčiny spolu dosiahla 1 082 osôb na 100-tisíc obyvateľov, najvyššia miera úmrtnosti spôsobená Covid-19 bola v Trenčianskom kraji, kde pripadlo 96 zomretých na 100-tisíc obyvateľov a Nitrianskom kraji s hodnotou 90 zomretých na 100-tisíc obyvateľov, nasledoval Prešovský kraj, kde to bolo 86 zomretých na 100-tisíc obyvateľov
  • naopak najnižšie hodnoty úmrtnosti na Covid-19 mali Bratislavský kraj pri počte 48 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov a Banskobystrický kraj s 56 osobami na 100-tisíc obyvateľov
  • v absolútnych číslach najviac zomretých na Covid-19 bolo v Prešovskom kraji (711 osôb) a to platilo vo všetkých vekových skupinách, je to však počtom obyvateľov najväčší kraj SR, nasledovali Nitriansky (608 zomretých) a Trenčiansky kraj (562)
  • naopak, najnižšie početnosti úmrtí na Covid-19 boli z regionálneho hľadiska v Bratislavskom (326 osôb) a Banskobystrickom kraji (358).
  • ochoreniu Covid-19 podľahlo minulý rok viac mužov (52 %) než žien, počet zomretých žien na túto infekciu nad mužmi prevládal iba v dvoch regiónoch – v Banskobystrickom a Košickom kraji
zdroj: ŠÚ SR

zdroj: ŠÚ SR

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *