Správy

Nielen tržby ubytovateľov v júni boli naďalej výrazne nižšie ako pred rokom

Odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb za polroka sumarizuje prepady. Majitelia hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení v SR mali aj v júni výrazne nižšie tržby ako pred rokom a podniky v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev však dobehli vlaňajší jún. Odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb patrí medzi sektory ekonomiky najviac zasiahnuté situáciou a opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Predbežné výsledky zverejnil ŠÚ SR.

Jún posunul tržby oboch zložiek odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb k zásadnému rastu, v porovnaní s májom (medzimesačne) vzrástli tržby o viac ako polovicu, konkrétne v ubytovaní o 54 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 50,5 %.


zdroj: ŠÚ SR

Napriek tomuto trendu sa nedarí dobiehať úroveň minulého roka najmä poskytovateľom služieb ubytovania, oproti júnu 2019 mali stále tržby nižšie 61,2 %.

Predošlé dva mesiace boli poklesy tržieb ešte výraznejšie – ich hodnota bola pod úrovňou 20 % rovnakého obdobia minulého roka. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli júnové tržby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku nižšie len o 1,2 %. Ide už len o veľmi mierny pokles, v predošlých troch mesiacoch boli medziročné prepady od 42,1 % do 21,5 %.

V priebehu šiestich mesiacov (od začiatku roka) boli tržby vubytovaní nižšie o 46,4 %. Podniky a organizácie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev mali tržby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka evidujú pokles o 10,9 %.

Ubytovanie zahŕňa činnosti: hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, autokempingy, táboriská a miesta pre karavány a ostatné ubytovanie. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev zahrňujú reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál a iné služby a služby pohostinstiev.

Údaje sa zisťujú vyčerpávajúco za podniky zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie s 20 a viac zamestnancami ako aj za malé subjekty do 19 zamestnancov s ročnými tržbami nad 5 mil. Eur. Za malé podniky s tržbami do 5 ml. Eur sa realizuje výberové zisťovanie. Údaje za živnostníkov sa odhadujú.

Mesačné údaje sú predbežné a štvrťročne spresňované.


Poznámka: Indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100, medzimesačné porovnania sú zo sezónne očistených údajov.

Tržby obchodu sa v júni vrátili do normálu

Maloobchodné tržby dosiahli úroveň ako pred rokom, situácia je rozkolísaná, šesť zložiek podľa druhu predajní je v poklese, tri v raste.

Uvoľnenie opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19 sa v júni prejavilo pozitívnym medzimesačným rastom vo všetkých vybraných činnostiach obchodu. Tržby v maloobchode po troch mesiacoch výraznejších prepadov boli síce medziročne nižšie, ale len o 1,6 %. V porovnaní s júnom 2019 mali tri z deviatich zložiek maloobchodu medziročne dokonca vyššie tržby, okrem super a hypermarketov aj špecializované predajne pre domácnosť a predajne s tovarom informačno–komunikačných technológií.

zdroj: ŠÚ SR

Objem tržieb vo všetkých vybraných činnostiach obchodu síce nedosahoval úroveň pred pandémiou, avšak u väčšiny sa priblížil objemu rovnakého obdobia minulého roka.

V štruktúre obchodu tržby vo veľkoobchode mierne prekročili minuloročný júnový objem o 1,2 %, v maloobchode a v predaji aj opravách automobilov mali síce predajcovia stále nižšie tržby ako pred rokom, avšak išlo o oveľa menšie poklesy ako v máji či apríli,“ uviedla Iveta Syneková, riaditeľka odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb ŠÚ SR.

Medzimesačne1) rástli tržby vo všetkých hlavných činnostiach obchodu, oproti máju narástli tržby aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 15,5 %, v maloobchode o 4,6 % a vo veľkoobchode o 2,3 %.


V referenčnom medziročnom porovnaní boli tržby v maloobchode nižšie o 1,6 %. Tržby boli vyššie ako pred rokom v júli v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety a supermarkety) o 3,9 %. Druhý mesiac rástli aj tržby v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 12,8 % a po troch mesiacoch poklesu aj v špecializovaných predajniach so zariadeniami pre informačno–komunikačné technológie a to o 9,2 %.

Nižšie tržby pod úrovňou júla 2019 boli v šiestich z deviatich činností v štruktúre maloobchodu, najvýznamnejšie v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom o 4,7 %, v maloobchode s pohonnými látkami o 8,5 % (vplyv nižších cien pohonných látok) a v maloobchode s tovarom pre kultúru o 23,5 %.

ŠÚ SR v rámci zvýšeného záujmu o údaje o zmeny v ekonomike poskytuje aj v júni rozšírenejšie mesačné informácie o tržbách v maloobchode o vybrané podrobnejšie činnosti maloobchodu.2) Predaj v špecializovaných maloobchodných predajniach s odevmi zaznamenal medziročne nižšie tržby o 7,3 % a predajne s obuvou a koženým tovarom o 9,4 %. V rámci skupiny špecializovaných potravinových prevádzok maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami evidoval medziročne nižšie tržby o 3 %. Naopak, prevádzky s tabakovými výrobkami zaznamenali v júni vyššie tržby o 9,8 %.

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli v júni nižšie o 8,3 %, miera poklesu však bola najnižšia od začiatku roka. Pokles ovplyvnili stále nižšie tržby v predaji motorových vozidiel, ale medziročne výrazne vyššie tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel (o 23,9 %) a v predaji dielov a príslušenstva (o 7,0 %).

Po dvoch mesiacoch poklesu znovu rástli tržby vo veľkoobchode, medziročne o 1,2 %.

Vývoj za prvý polrok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

V súhrne za celý prvý polrok boli tržby v maloobchode pod úrovňou minulého roka o 4,5 %, znížili sa takmer vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v skupine špecializovaných predajní s ostatným tovarom 12,6 %.

Za prvý polrok 2020 boli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklovnižšie o 23,4 %. Súčasne tržby vo veľkoobchode boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 1,1 %.


„Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode,“ viedol Štatistický úrad SR.

Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)

zdroj: ŠÚ SR

[1]) zo sezónne očistených údajov

2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. Eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 miliónov Eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby

(Ak vás tento článok zaujal, jeho autorovi alebo redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *