Správy

Nóri idú podporiť naše školy a mestá

Slovensko bude môcť v blízkej budúcnosti použiť na boj proti zmene klímy prostriedky z Nórskych grantov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) schválilo odporúčanie výberovej komisie a podporí projekty pre akčné mestá a zelenšie školy.

Spolu bolo podporených 6 slovenských miest v celkovom objeme 8,3 miliónov EUR a 28 škôl v celkovom objeme 1 milión EUR. Oznámilo to tlačové oddelenie ministerstva životného prostredia SR. Cieľom opatrení v mestách bude zlepšenie podmienok života ich obyvateľov.

„Podporené mestá  budú môcť zvýšiť odolnosť voči zmene klímy realizáciou konkrétnych opatrení: napríklad budovaním zelenej a modrej infraštruktúry, výsadbou stromov, revitalizáciou parkov, dažďových záhrad a fontán, znižovaním emisií CO2 zatepľovaním verejných budov, nákupom elektromobilov pre samosprávy, či využívaním čistej energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Paľo Fejér, hovorca MŽP SR.


Na školách sa budú vytvárať edukačne programy, zvyšujúce povedomie žiakov o zmene klímy a o jej zmierňovaní.  Ich súčasťou bude aj príprava na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien v každodennom živote formou teoretickej výučby a zároveň aj realizáciou konkrétnych opatrení v priestoroch škôl a školských areálov: napríklad výsadba stromov, budovanie dažďových záhrad, vodo-zádržných opatrení, či eko plôch v areáloch škôl.

„MŽP, ako Správca programu SK – Klíma, pevne verí, že vďaka kvalitne realizovaným projektom sa   podarí naplniť hlavný cieľ programu, ktorým je zmierňovanie dopadov zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene tak, aby sme všetci žili na čistejšej a zelenšej  planéte,“ doplnil hovorca.

Granty EHP a Nórska sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú finančné príspevky tým krajinám Únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *