Nóri idú zachraňovať ďalší slovenský kaštieľ

Dalito.sk/Nový život pre kaštieľ v Ladcoch (okr. Ilava)/foto: zdroj: Kaštieľ Ladce
DALITO -

Takmer 440 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pôjde na obnovu barokového kaštieľa rodiny Motešických. Vďaka grantu sa vzácna pamiatka zmení na kultúrno-kreatívny a vzdelávací priestor pre verejnosť.

„Bohatstvom slovenských regiónov sú prírodné krásy a kultúrne pamiatky. Ich význam neraz ďaleko presahuje hranice Slovenska. Preto podporujeme aktivity, ktoré smerujú k záchrane a obnove kultúrneho dedičstva. Z grantov EHP tento rok financujeme až 19 takýchto projektov. Kaštieľ v Ladcoch je dobrým príkladom, ako aj historická pamiatka môže nájsť moderné a zmysluplné využitie s potenciálom pre turizmus a miestnu ekonomiku,“ vyhlásila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).

Premena pamiatky z prvej polovice 18. storočia na moderný kultúrno-vzdelávací priestor bude možná vďaka podpore 438 930 eur z grantov EHP. Projekt nazvaný „MaHoLa“ realizuje majiteľ kaštieľa, spoločnosť Silvia Da Col Heisar spolu s partnermi – obcou Ladce (okr. Ilava), Odborným učilišťom internátnym v Ladcoch a partnerom z Nórska – Vysokou školou pre zelený rozvoj v Bryne (Høgskulen for grøn utvikling).

Výsledkom bude obnova najcennejšej časti barokového kaštieľa, jeho západného krídla s dvoma nárožnými vežičkami s cibuľovitou strechou. Z rohových veží vzniknú výstavné priestory. V ďalších častiach objektu sa vytvorí kultúrne a kreatívne centrum s pestrou ponukou služieb a programu. Medzi iným sa bude využívať tiež ako umelecká rezidencia.

Popri kultúrnych, vzdelávacích a umeleckých aktivitách chce projekt obnovy kaštieľa  v Ladcoch prispieť k budovaniu povedomia o rodine Motešických, ktorá kaštieľ v vlastnila takmer 150 rokov, a ktorej meno nesie. Zároveň upozorní na históriu miestnej židovskej komunity.

Kaštieľ v Ladcoch má za sebou pohnutú históriu. Po rodine Motešických prešiel koncom 19. storočia do vlastníctva viedenského bankára a zakladateľa cementárne v Ladcoch Adolfa Schenka. V medzivojnovom období sa kaštieľ stal vlastníctvom Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta. Po znárodnení v roku 1951 kaštieľ slúžil ako internát pre učňov, kasárne či špeciálna škola. Komunistický režim do pamiatky neinvestoval a tá sa dostala až do havarijného stavu.

„Žiaľ, štát sa v čase totality k  pamiatkam nesprával zodpovedne. Na Slovensku máme mnoho cenných historických budov, ktoré stoja na pokraji zániku. Ich záchrana a obnova je veľmi finančne náročná aj zdĺhavá. Významnou pomocou v týchto snahách sú práve granty EHP, vďaka ktorým sa už obnovili desiatky pamiatok,“ dodala ministerka Remišová. 

Viac o projekte „MaHoLa“, ktorého názov vznikol ako skratka z anglického prekladu kaštieľ v Ladcoch (Manor House Ladce) sa záujemcovia dozvedia na otváracej videokonferencii projektu v piatok 21. mája o 14:00. Prístupná bude cez aplikáciu ZOOM na adrese:

Na záchranu a obnovu pamiatok na Slovensku smerujú každoročne milióny eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, ktoré prerozdeľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Naše významné kultúrne pamiatky sa vďaka týmto prostriedkom uchovajú pre budúce generácie a často získajú aj nové a moderné využitie. Podrobnosti o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku sú dostupné TU.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/norsko-island-a-slovensko-podpori-umelcov/