Šport

Nové milióny do športu, tesne pred voľbami

Na slovenský šport pôjde ďalších 21 miliónov eur. Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva školstva. 

„Vláda SR na rokovaní 12. júna 2019 schválila materiál Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021, vďaka čomu podporíme slovenský šport sumou 21 milión eur,“ uviedla na dnešnej tlačovej konferencii ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, nom. SNS.

Stretnutie s novinármi sa konalo na pôde rezortu školstva za prítomnosti štátneho tajomníka pre oblasť športu Jozefa Gönciho.


Zúčastnili sa na ňom aj vrcholoví predstavitelia národných športových zväzov a organizácií, a to prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský, prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok a prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca.

Ako ďalej uviedla ministerka školstva, financovanie športu na Slovensku kulminuje vďaka odvodom z lotériových hier, ktoré v tomto roku dosiahnu 100 percent  a predstavuje rekordnú sumu 64 mil. eur, čo je v porovnaní s minulým rokom o 10 mil. viac.

„Treba sa pozerať dopredu a získavať nové zdroje financií na podporu športu, medzi ktoré bude patriť aj nedávno schválený Fond na podporu športu,“ doplnila Martina Lubyová.

Cieľom rezortu školstva je v súčasnosti hlavne zlepšiť celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry, a to jej postupnou výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou. Dôležitou podmienkou pri tom musí byť splnenie náročných technických parametrov pre organizovanie športových súťaží, ktoré vyžadujú medzinárodné športové federácie.

„Čo sa týka kritérií výberu športov, dôraz sa kládol na popularitu, úspešnosť, členskú základňu, využiteľnosť a udržateľnosť športovej infraštruktúry,“ priblížil štátny tajomník Jozef Gönci. Nemalou mierou sa na financovaní bude podieľať aj samospráva, pričom spoluúčasť v niektorých prípadoch dosiahne aj 40 percent.

Podpora projektov výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu bude cielene poskytovaná najmä na rozvoj národných športových centier pre potreby štátnej športovej reprezentácie a športových talentov, športovej infraštruktúry národných športových zväzov a športovej infraštruktúry pre potreby organizovania významných športových podujatí.


Slovenský futbalový zväz v rámci tohto balíka financií získa 7,5 milióna eur. Štyri milióny sú určené na druhú etapu projektu – výstavba, modernizácia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry. Investície sa týkajú tribún i zázemia štadiónov, ale i zlepšenia technického stavu hracej plochy a tréningových ihrísk. Ďalší milión eur bude slúžiť na vybudovanie tréningových ihrísk s umelou trávou so štandardnými rozmermi (105 x 68 metrov), ktoré sa majú do roku 2021 vybudovať v Trnave a Brezne. Rovnako milión eur je určený na vznik dvoch futbalových akadémií, ktorých sídlom majú byť Podbrezová a Zlaté Moravce.

Na projekt podpory obnovy hokejovej infraštruktúry sú určené 2 mil. eur, a to na výstavbu a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa). Vďaka ďalším 5 mil. eur sa začne rekonštrukcia či výstavba atletických štadiónov. Na projekt budovania a modernizácie strelnice v Trnave bolo vyčlenených 1,5 mil. eur a na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu, celkovo 3 mil. eur.

Významným projektom je aj výstavba Viacúčelovej športovej haly – univerzitné športové centrum, ktorý bude podporený sumou 2 mil. eur. Slovenská asociácia univerzitného športu ho bude realizovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Viacúčelová športová hala pri Ekonomickej univerzite v Bratislave bude slúžiť aj pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch.

Prezident SZĽH: „Verím, že to čo videli na MS presvedčí aj tých čo nevedeli, že nevedia, že videli, že nevedia, a že budú chcieť vedieť.“

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *