Novodobé ríše. Fascinujúci príbeh z histórie

MILAN BUNO -

Koloniálne ríše vo všetkých svojich podobách boli súčasťou politických máp sveta viac ako päť storočí, od renesancie až do dnešných dní.
Knihu Novodobé ríše zostavil austrálsky profesor histórie Robert Aldrich v spolupráci s viac ako desiatimi poprednými odborníkmi na históriu, medzinárodné vzťahy, hospodárske a sociálne dejiny.

Ponúka trinásť príspevkov zaoberajúcich sa dejinami novovekých impérií, ktoré vybudovali osmanské Turecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, škandinávske štáty, Veľká Británia, Francúzsko, cárske i sovietske Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko a Spojené štáty americké.

Štúdie vychádzajú z výsledkov moderného bádania a sú doplnené mapami, farebnými ilustráciami a ďalšími informáciami. Výsledkom je fascinujúci príbeh o novodobých ríšach a ich úlohe pri formovaní súčasnej globálnej civilizácie.

Jednotlivé kapitoly prinášajú nielen zaujímavé príbehy, ale tiež informácie, napríklad o rozdielnych úlohách mužov a žien pri osídľovaní kolónií, o vplyve impérií na ekológiu alebo na naše stravovanie. Tiež o rôznych spôsoboch získavania moci, o omyloch námorných dobyvateľov.
Kniha Novodobé ríše stručne a pútavo popisuje politické a obchodné záujmy jednotlivých štátov a neraz sú to príbehy plné napätia, dobrodružstva, hrdinstva, ale aj krutosti a konfliktov.

Bonusom je spomínaná grafická úprava – mapy objavov, chronológia dobíjania, prehľady ziskov a strát, farebné ilustrácie ap. Nesmierne inšpiratívna kniha o štátoch, ktoré zohrali kľúčovú rolu aj pri budovaní súčasnej globálnej civilizácie.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)