Rozhovory

Nový prezident MHK Július Prekop: „Svetové trendy v hokejových tréningoch sú na inej úrovni, ako sme zvyknutí my.“

Dubnický hokej, ktorý sa dlhodobo zmieta v problémoch, má nového prezidenta. Pri jeho voľbe bol jediným kandidátom na tento post Július Prekop. Od 74 prítomných členov hokejového klubu získal 100% mandát. Július Prekop na pozícii strieda predchádzajúceho prezidenta klubu Igora Valacha. Ten po turbulenciách v hokeji z funkcie abdikoval s odvolaním sa na osobné a zdravotné dôvody.

Nová hlava dubnického hokeja má 41 rokov, so svojimi dvomi deťmi a manželkou žije v Dubnici nad Váhom a v mestskom hokejovom klube sa dlhodobo angažuje. Vízie vykresľujúce smerovanie dubnického hokeja pod jeho vedením sú veľmi konkrétne. Zverejnil ich na informačnom serveri mesta.

Od členov klubu ste získali veľmi silnú, jednohlasnú podporu. Ako s ňou naložíte?


Mestský hokejový klub (MHK) Dubnica nad Váhom si zaslúži tímové riadenie, nie vedenie jedného človeka. Rád by som zostavil tím ľudí, ktorí chcú posunúť dubnický hokej vpred a viem, že je ich v Dubnici dostatok. Chcem, aby členovia MHK vedeli, že nie sme klub prezidenta, ani klub mesta, ale klub ľudí a jeho členov, ktorí si môžu uplatňovať svoje práva. V roku 2016 mal klub len troch členov s aktívnym volebným právom, dnes sa toto číslo po našej tohtoročnej iniciatíve blíži k stovke ľudí.  Rodičom chceme ponúknuť možnosť, aby sme si spoločne nastavili výšku členského príspevku. Budú pritom vedieť, aké služby za to môžu očakávať a na čo presne boli tieto prostriedky použité.

Aká je podľa vás najdôležitejšia úloha nového prezidenta dubnického hokeja?

Jednoznačne finančne zastabilizovať klub. Okrem mesta, rodičov, Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a školy by sme chceli priniesť podstatne viac finančných prostriedkov do klubu od sponzorov a prostredníctvom 2% z daní. Mienime sa zapájať do nových projektov, ktoré sú dnes veľmi dôležité pri získavaní rôznych grantov a podpory. Rovnako by som chcel rodičom ponúknuť možnosť, aby sme si spoločne nastavili výšku členského príspevku. Budú pritom vedieť, aké služby za to môžu očakávať a na čo presne boli tieto prostriedky použité. Ruka v ruke s týmito víziami totiž kráča transparentnosť v nakladaní s verejnými financiami. O každom minutom eure v klube musí byť prehľad.


Spomínali ste tiež, že je podľa vás nevyhnutná zmena stanov MHK Dubnica. Prečo to považujete za dôležité?

Aktuálne stanovy pochádzajú ešte z roku 2007 a vôbec nereflektujú dnešnú dobu. Nie sú v súlade so zákonom o športe a klub brzdia v rozvoji namiesto toho, aby mu pomáhali napredovať. Stanovy v klube jednoducho povedané nefungujú, rovnako ako jeho štruktúra a takpovediac hlas ľudu. Nové stanovy by som chcel schváliť na valnom zhromaždení s účasťou širšieho výkonného výboru.

Pozornosť budete venovať aj tréningovému procesu. Čo by ste na ňom chceli zmeniť?


Svetové trendy v hokejových tréningoch sú na inej úrovni, ako sme zvyknutí my. Preto kým nebudeme edukovať aj našich trénerov, tak sa nepohneme dopredu. V rámci projektu Ambasádori športu využijeme pomoc SZĽH, následne sme si pozvali Teryho Lee Christensena, aby nastavil tréningový proces celej mládeže v Dubnici. Chceme napredovať moderným spôsobom a učiť sa od tých najlepších. Myslím, že to je tá správna cesta, aby sme vychovávali kvalitných hráčov, ktorí nebudú mať dôvod a ani chuť z nášho klubu odchádzať. Chceme napredovať moderným spôsobom a učiť sa od tých najlepších. Myslím, že to je tá správna cesta, aby sme vychovávali kvalitných hráčov, ktorí nebudú mať dôvod a ani chuť z nášho klubu odchádzať.

Čo podľa Vás dnešnému dubnickému hokejovému klubu chýba?

Za plnohodnotný hokejový klub považujem ten, ktorý má obsadené všetky hráčske kategórie. Bohužiaľ, tento stav vieme v MHK Dubnica dosiahnuť najskôr v roku 2022, nakoľko nám celkom chýbajú niektoré ročníky a skôr to nie je možné. Dnešný stav je 108 registrovaných hráčov, o päť rokov by sme sa chceli s týmto číslom dostať na 160. Máme v pláne realizovať nábory priamo na školách, v spolupráci s mestom chceme zasa spustiť školu korčuľovania pre materské aj základné školy.


Autorkou rozhovoru je Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom.

ZŠ Pavla Demitru nevie nájsť nového riaditeľa


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *