Novým vedúcim KP SR je Metod Špaček

Dalito.sk/Novým vedúcim KP SR je Metod Špaček. na fotografii s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou/foto: KP SR
DALITO -

 Novým vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je od 16. januára 2021 Metod Špaček. Do funkcie ho vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dalito.sk o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

„Veľmi ma teší, že pán Špaček prijal moju ponuku. Som rada, že Kanceláriu prezidenta SR povedie aj v ďalšom období profesionál s dlhoročnými skúsenosťami.“

Metod Špaček má dlhoročné a bohaté skúsenosti najmä z oblasti medzinárodného práva, diplomacie a pôsobenia na rôznych pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, naposledy pôsobil ako riaditeľ Odboru medzinárodného práva MZVEZ SR.

Okrem toho bol aj splnomocnencom vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, zástupcom veľvyslanca SR v Maďarsku a pôsobil aj ako právny poradca v rámci Stálej misie SR pri OSN v New Yorku. Počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 predsedal jej rôznym pracovným skupinám.

„Svoju novú funkciu beriem ako výzvu a zároveň službu. Bude mi veľkou cťou pracovať pre prezidentku Zuzanu Čaputovú.“

Metod Špaček vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má doktorát z medzinárodného, európskeho a ústavného práva z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
 
Prezidentka Zuzana Čaputová sa zároveň poďakovala doterajšiemu vedúcemu Kancelárie prezidenta SR Štefanovi Rozkopálovi, ktorý vo funkcii pôsobil od júla 2015.

„Pánovi Rozkopálovi chcem vyjadriť úprimnú vďaku za spoluprácu v uplynulom období a zaželať mu veľa úspechov v profesionálnom aj súkromnom živote.“

Štefan Rozkopál bude po odchode z Kancelárie prezidenta SR znova pôsobiť v diplomatických službách.

https://www.dalito.sk/prezidentka-sr-akceptovanie-opatreni-zo-strany-obcanov-treba-dosiahnut-nie-hrozbami-ale-presvedcivymi-dovodmi/