O hodnote empatie, ľudskosti a solidarity

Pojem „solidarita“ možno odvodiť od soliduum, t.  j. niečo, čo je pevne spojené, akýsi pevný základ. Alebo tiež od solidare, spájať. … Čítať ďalej O hodnote empatie, ľudskosti a solidarity