Správy

O informáciu o zmenách individuálneho účtu 2019 žiadate zbytočne

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí v tomto období žiadajú o zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za rok 2019, že každoročne aktualizuje údaje u každej osoby  k 30. aprílu.

Potrebuje na to poznať výšku priemernej mzdy za predchádzajúci rok (v tomto prípade rok 2019).

„Tento údaj dodáva Sociálnej poisťovni oficiálnou cestou Štatistický úrad SR práve k tomuto termínu. Na základe priemernej mzdy sa určí všeobecný vymeriavací základ za rok 2019, ktorý je jednou z náležitostí informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Bez neho Sociálna poisťovne nemôže aktualizovať spínané údaje u poistencov,“ upozorňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.


Preto Sociálna poisťovňa pripomína, že v tomto období je predčasné žiadať o informácie týkajúce sa započítaných období roku 2019 a odporúča, aby jej poistenci adresovali takéto žiadosti až od mája 2020.

„Zo svojho individuálneho účtu (zmenové účtu) získa občan informácie nielen o svojom zárobku, resp. o vymeriavacom základe a o tom, či za neho bolo poistné odvedené, ale aj o vzniku a zániku sociálneho poistenia, o počte dní sociálneho poistenia, údaj o osobnom mzdovom bode, o všeobecnom vymeriavacom základe a údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote na príslušný kalendárny rok, za ktorý sa informácia podáva,“ dodáva Višváder.

Za rok 2019 vybavila Sociálna poisťovňa v rámci agendy individuálnych účtov poistencov 14 675 žiadostí o informáciu o stave individuálneho účtu poistenca, 12 942 žiadostí o informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, pripravila 4 911 odpovedí súvisiacich s problematikou individuálneho účtu poistenca a zaslala 3 255 výpisov o dobách zamestnania poistencom žijúcim v cudzine.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *