O láske a sne v podaní Sigmunda Freuda

Dalito.sk/Foto: Slovenský spisovateľ, Wikimedia

O láske a sne je výber zo štúdií rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda, jedného z najcitovanejších psychológov 20.storočia. Sústreďuje sa na dve ústredné témy jeho psychoanalytického skúmania – na lásku a sen. Autor sa na základe svojej teórie psychosexuálneho vývinu zaoberá problematikou sexuálneho a ľúbostného života, pričom sa nezaujíma o javové podoby lásky, ale hlavne o jej nevedomé korene, typ voľby ľúbostného objektu, vnútornú psychickú dynamiku u jedinca a jej schopnosť u dospelého človeka.

V štúdiách o sne – sen nazýva Freud „kráľovskou cestou do nevedomia“ – autor rozvíja chápanie sna ako splneného želania a na základe psychológie nevedomých procesov skúma, ako v snoch vystupuje potlačený obsah psychiky a telepatické fenomény.

Majstrovsky napísané eseje v tomto výbere sú dôkazom toho, že Freudovo dielo je aj dnes pre čitateľov zaujímavé, inšpirujúce, podnetné v úvahách o človeku a jeho existencii.

Sigmund Freud sa v knihe O láske a sne venuje aj ženskej sexualite – rozoberá vzťah ženy k otcovi, na ktorého sú mnohé silne naviazané. Práve to priviedlo Freuda k určitému chápaniu ženskej sexuality. „Tam, kde bola prítomná silná väzba na otca, tam, podľa analýzy, predtým existovala fáza výlučnej väzby na matku s rovnakou intenzitou a vášnivosťou. Druhá fáza — s výnimkou zmeny objektu — sotva priniesla nejakú novú charakteristickú črtu. Primárny vzťah k matke bol pritom veľmi bohatý a mnohostranný,“ popisuje Sigmund Freud.

Druhý fakt hovoril podľa neho o tom, že aj dĺžka trvania tejto väzby na matku bola značne podcenená. Vo viacerých prípadoch väzba trvala až do štvrtého, v jednom až do piateho roku, zahŕňala teda prevažnú časť raného sexuálneho vývinu. Musel dokonca pripustiť možnosť, že určitý počet bytostí ženského pohlavia zostal uväznený v pôvodnej väzbe na matku a nikdy sa úplne nepreorientoval na muža…

Freud sa venuje aj snom a telepatii, spomína svoju knihu Výklad snov – „Toto dielo bolo výsledkom mojej štvor- až päťročnej práce a vzniklo nezvyčajným spôsobom.“ – zaoberá sa splnenými želaniami zo snov, pridáva časové úvahy o vojne a smrti, pričom sa sústredí na sklamanie z vojny a analyzuje náš vzťah a vnímanie samotnej smrti. 

Freudove eseje O láske a sne sú inšpiratívnym čítaním, ktoré núti premýšľať. Neobsahujú žiadny úvod, predslov, ktoré by vás voviedli do problematiky, ale Freud ide in medias res. Veľmi umne zostavená antológia a hoci mnohí ľudia nesúhlasia s freudovským pohľadom na svet, či ľudí, je to fascinujúce čítanie o jeho zisteniach a výskume.
Ak sa zaujímate o psychológiu, či psychoterapiu, siahnite po 200-stranovej knihe O láske a sne.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)