Poradňa

O ošetrovné netreba žiadať okamžite po vyhlásení karantény

Sociálna poisťovňa včera kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar, napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk. Každá pobočka má teda od včera dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti p o ošetrovné posielať. Nájdete ich tu: Kontakty – pobočky .

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína poistencom, že sa nemusia obávať toho, že by im dávka nebola priznaná, ak sa hneď dnes po vyhlásení karantény do pobočky telefonicky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. Rodičia si v súvislosti s korona vírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne.

„Nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch – týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila,“ uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.


Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že dávky sa riadne vyplácajú všetkým, ktorí na to spĺňajú zákonné podmienky  vždy nasledujúci kalendárny mesiac za predchádzajúci kalendárny mesiac. Znamená to, že napr. žiadosť o dávku ošetrovné podaná teraz v marci bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky.

Žiadosti o dávky zo Sociálnej poisťovne posielajte vždy len na jeden mail pobočky

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby svoje mailové žiadosti o dávku (napr. ošetrovné) posielali príslušnej pobočke len na jednu jej mailovú adresu, nie na obe adresy, ktoré má pobočka uvedené v kontaktoch Kontakty – pobočky. Predíde sa tak zbytočnému zaplňovaniu schránok.

Sociálna poisťovňa včera kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom – e-mailom – požiadať o jednotlivé dávky. Každá pobočka tak má dve mailové adresy.

Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú v súčasnej mimoriadnej situácii pre koronavírus nový tvar – napríklad pre pobočku Banská Bystrica tvar KoronaBB@socpoist.sk, pričom však pre pobočku platí aj staršia adresa banskabystrica@socpoist.sk.

Poistenci tak majú na výber jednu z mailových adries každej z 36 pobočiek Sociálnej poisťovne, na ktorú môžu v prílohe mailu priložiť vyplnený formulár o príslušnú dávku. Posielať týmto spôsobom – teda na jednu z dvoch mailových adries – môžu okrem dávky ošetrovné aj žiadosti o dôchodok, o dávku v nezamestnanosti, garančnú dávku či požiadať o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach.


Prijatie žiadosti o ošetrovné pobočky Sociálnej poisťovne nepotvrdzujú

„Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov, ktorí si v týchto dňoch uplatňujú nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školského/predškolského zariadenia ich dieťaťa, že nepotvrdzuje prijatie žiadostí. Stačí, ak ich odošlú v mailovej podobe (po vyplnení formulára na stránke www.socpoist.sk) a pošlú na adresu pobočky. Sociálna poisťovňa žiadosť príjme, overí si uzatvorenie daného školského/predškolského zariadenia a sama začne konanie o ošetrovnom. To platí v prípade detí do dovŕšenia 11 roku veku (10 rokov + 364 dní). Od 11 rokov veku dieťaťa treba k žiadosti o ošetrovné aj potvrdenie pediatra, ktoré on pošle priamo do Sociálnej poisťovne,“ uvádza hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Zo strany rodičov teda po podaní žiadosti netreba Sociálnu poisťovňu kontaktov ani telefonicky, ani mailom  (možno tak urobiť o niekoľko dní, keď pominie nápor prijímania žiadostí). Po ukončení konania od dávke, dostane každý žiadateľ rozhodnutie, ktorým mu bola dávka priznaná. Na toto rozhodnutie má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú  lehotu 60 dní od podania.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *