Správy

Obávaní daniari chcú byť priateľskí a tak vybrať viac

Pravidelné softwarningové upozornenia finančnej správy majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet, tvrdí to Finančná správa SR. Takýto benefit finančnej správy pre klientov priniesol do štátnej pokladnice za ostatné tri roky viac o minimálne 1,2 mil. eur.

„Finančná správa pravidelne zasiela svojim elektronicky komunikujúcim klientom softwarningové upozornenia. Jedným z nich v rámci kontrolnej činnosti je najmä upozornenie pre daňové subjekty o vplyve výsledkov daňovej kontroly na DPH na výšku dane z príjmov právnickej osoby. Vďaka tomuto typu softwarningu oslovené daňové subjekty zvýšili svoju daňovú povinnosť celkom o viac ako 1 285 000 eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 731 000 eur. Navyše, z následných  daňových kontrol u daňových subjektov, ktoré na upozornenie nereagovali,  sme ukončili už takmer 40 kontrol s celkovým nálezom vo výške 6 099 000 eur. Ďalšie kontroly ešte vykonávame. Čísla sa tak budú zvyšovať,“ uviedla pre Dalito.sk hovorkyňa FS SR Ivana Skokanová.

Upozornenie daňového subjektu, že výsledok daňovej kontroly na DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov právnickej osoby, zaslala finančná správa počas uplynulých troch rokov v troch etapách.


V roku 2017 celkovo 656 daňovým subjektom, v 2018 380 daňovým subjektom a v 2019 793 daňovým subjektom. Vďaka zaslanému priateľskému upozorneniu sa do štátneho rozpočtu dostalo za ostatné tri roky o 1,2 mil. eur viac – 225 902 eur v 2017, 212 661 eur v 2018 a 846 874 eur v 2019.  

„V zasielaní takýchto priateľských informatívnych upozornení bude finančná správa pokračovať aj naďalej. Nielenže ide o benefit pre klientov, ktorých častokrát stačí na neplnenie si svojej povinnosti iba upozorniť, nakoľko si ju v niektorých prípadoch neplania iba z nedbanlivosti, ale pozitívny vplyv má softwarning aj na štátny rozpočet. Cieľom finančnej správy je pristupovať k daňovým subjektom proklientsky a poskytovať im tak služby, ktoré nie sú pre štátnu správu bežné. A zasielanie priateľských upozornení je toho dôkazom,“ doplnila hovorkyňa.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie, ktoré je jedným z prvkov modernizácie finančnej správy a slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. Projekt spustila finančná správa v roku 2017 a pokračuje v ňom aj v roku 2020.


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *