Česká republika

Obrovská vedecká online show pre kohokoľvek. Zúčastnite sa festivalu najmúdrejších hláv v Česku: Týden mozku

Informácie o nevídanom vedeckom online podujatí v Českej republike pre Dalito.sk spracovala špecialistka pre mediálnu komunikácie Akadémie vied ČR Eliška Zvolánková.

Desítky populárních přednášek, trénink paměti, virtuální prohlídku či filmy nabízí letošní festival Týden mozku, který odstartuje 15. března. Poprvé za svou historii se kvůli stávající situaci uskuteční kompletně online. Tradičně oblíbené a hojně navštěvované přednášky i doprovodný program tak budou dostupné ještě většímu publiku se zájmem o novinky ve výzkumu mozku a neurovědách, přístup je zdarma. Všechny informace jsou dostupné na www.tydenmozku.cz.

Hlavním pilířem festivalu budou tradičně popularizační přednášky od předních českých odborníků v oboru teoretických i klinických neurověd, které proběhnou ve všední dny. Celkem jich bude třináct. Přednášet budou například neuroložka Soňa Nevšímalová, která představí pokroky ve spánkové medicíně, psychiatr Cyril Höschl s příspěvkem Neurobiologie deprese nebo neurokouč a vědec z Fyziologického ústavu Akademie věd Aleš Stuchlík, který představí „Vesmír v naší hlavě“. Všechny přednášky se budou vysílat na Facebooku festivalu a YouTube Akademie věd ČR.


Ani v online prostředí nepřijdou diváci o možnost klást vědcům dotazy k danému tématu. Na každou přednášku plynule naváže diskuse, během které přednášející otázky zodpoví. Diskusemi v průběhu celého týdne provedou moderátorky České televize Barbora Černošková a Lucie Křížková. Festival virtuálně zahájí před první přednáškou v 16:00 předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

„I přes nepříznivou kovidovou pandemii pokračuje výzkum mozku a jeho onemocnění dál mílovými kroky. V přednáškách Týdne mozku vás budou naši přední odborníci informovat o tom, co nového se událo u nás a ve světě ve výzkumu mozku a jeho onemocnění,“ zve na letošní ročník zakladatel festivalu u nás profesor Josef Syka. „Mnozí z nich připojí i aktuální informaci o tom, jak covid-19 ohrožuje činnost našeho mozku a jaké jsou dlouhodobé následky pandemie na naši nervovou a duševní činnost,“ dodává.


Procvičování paměti nebo promítání filmů

Ve spolupráci s mnoha organizacemi bude součástí festivalu také bohatý doprovodný program. Přednášky, jako například o Alzheimerově chorobě nebo o chemii psychedelických látek, doplní téměř dvacítka interaktivních příspěvků. Mezi nimi praktické workshopy na trénování paměti nebo efektivní metody učení a také pokusy k procvičení mozku pro menší děti od asi 6 let ve spolupráci se spolkem Debrujáři v sobotu dopoledne.

Díky virtuální prohlídce brněnského CEITECu lidé mohou nahlédnout do špičkově vybavené laboratoře a pod pokličku výzkumu mezinárodních vědců a vědkyň. Součástí festivalu jsou také filmy, dokument „Mozek. Evoluce“ dokonce ve spolupráci s festivalem populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO) v premiéře.


Na programu jsou také diskuse nebo semináře. Na jednom si lidé mohou cvičit rozšiřování slovní zásoby díky povídkám, které začínají na stejné písmenko, další napoví, co se děje, když je mozek offline.

Užitečné informace

Dvaadvacátý ročník festivalu Týden mozku začíná 15. března a trvá do neděle 21. března. Akci pořádá Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR a Českou společností pro neurovědy. Je součástí Brain Awareness Week (BAW), celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech ve výzkumu mozku.


Přístup k obsahu je zdarma, vzhledem k formátu není výjimečně nutná registrace. Podrobný program včetně záznamů je dostupný na webu Týdne mozku.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Týden mozku, festival Akademie věd ČR

15. – 21. března 2021

Přednášky

Sluch, poruchy sluchu a sluchové neuroprotézy, PO 15. 3. v 16:00

U člověka se podílejí na výzkumu sluchu i metody magnetické rezonance. Poruchy sluchu mohou být vrozené a získané, sluchová funkce se však zhoršuje i stárnutím, náhradu sluchu pak poskytují sluchadla, v případě úplné ztráty sluchu slouží sluchové neuroprotézy neboli kochleární implantáty.

Přednáší: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR

Hranice možností neurochirurgie v budoucnosti, PO 15. 3. v 18:00

Naše generace je svědkem neuvěřitelného poznání a zasahování do makrokosmu i mikrosvěta hmoty a života. Ovládnou v budoucnu neurochirurgii roboti? Přednáška by měla ukázat, co je reálné a odpovídá biologickému chování nervové tkáně a co jsou populistické fantazie a dokonce podvody.

Přednáší: prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Neurony a glie – jejich vztah, interakce a komunikace, ÚT 16. 3. ve 14:00

Neurony a gliové buňky jsou hlavní buněčné elementy mozku, které se vzájemně ovlivňují, doplňují a jsou na sobě funkčně závislé. Gliové buňky mají zásadní úlohu v udržování homeostázy vnitřního prostředí mozku, její narušení je obvykle počátkem většiny akutních i chronických patologických stavů centrálního nervového systému.

Přednáší: doc. MUDr. Lýdia Vargová, PhD., Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha

Jak vzniká bolest? ÚT 16. 3. v 16:00

Akutní bolest představuje důležitou ochrannou funkci, která chrání organismus před poškozením. Dlouhodobé bolestivé stavy ale tuto výstražnou funkci nenaplňují a jsou samy o sobě onemocněním. Přednáška posluchače seznámí se základními principy vzniku a přenosu bolestivých podnětů, se vznikem některých chronických bolestivých stavů a výzkumem molekulárních mechanismů, které by mohly vést k jejich budoucí léčbě.

Přednáší: MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AVČR

Neurodegenerativní onemocnění dnes a zítra, ÚT 16. 3. v 18:00

Poranění mozku a míchy, Parkinsonova choroba, nebo Alzheimerova choroba jsou stále neléčitelná onemocnění. Využití výzkumu gliových buněk, biomateriálů, nanotechnologií a kmenových buněk povede v 21. století k pokroku v léčbě některých závažných onemocnění.

Přednáší: prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava

Optogenetika a optofyziologie – okno do mechanismů mozku ve zdraví i nemoci, ST 17. 3. ve 14:00

Lidský mozek funguje jako nesmírně složitý stroj, kde jeho jednotlivé stavební kameny, neurony, navzájem komunikují prostřednictvím elektrických impulzů a chemických poslů. Na přednášce budou prezentovány nejmodernější metody měření aktivity a ovládání jednotlivých neuronů v mozku pomocí světla a jejich (někdy až strašidelné) využití pro zkoumání dějů v mozku ve zdraví i nemoci.

Přednáší: Mgr. Ondřej Novák, PhD., Ústav fyziologie 2. lékařské fakulty UK, Praha

Pokroky ve spánkové medicíně, ST 17. 3. v 16:00

Kolik spánku potřebujeme, nebo třeba čím se liší spánek žen a mužů? Video-kazuistikami a stručným popisem budou dokumentovány i základní skupiny poruch spánku a bdění – nespavost, nadměrná denní spavost, poruchy dýchání, náměsíčnost a další.

Přednáší: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Neurobiologie deprese, ST 17. 3. v 18:00

Co jsou rizikové a spouštěcí faktory, aktivace stresové osy, neurochemie a chronobiologie mozku, depresogenní kognitivní schémata? Seznámíte se s významem naučené bezmocnosti, neuroticismu, hormonálních regulací, evolučních (sociobiologických) mechanismů při rozvoji deprese a principy její léčby.

Přednáší: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Národní ústav duševního zdraví, Klecany a 3. LF UK, Praha

Humanoidní roboti s umělou kůží: vtělené modelování reprezentací těla v mozku, ČT 18. 3. ve 14:00

Představíme humanoidní roboty vybavené umělou kůží po celém povrchu těla, kteří se perfektně hodí pro výpočetní modely vývoje a fungování reprezentace těla v mozku primátů. Humanoidi mají jak člověku podobné rozměry, tak potřebné „smysly“, především zrak a hmat, aby si mohli sami vytvořit model svého těla v prostoru.

Přednáší: Mgr. Matěj Hoffman, Ph.D., Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Mozek, neurony, a chování aneb vesmír v naší hlavě, ČT 18. 3. v 16:00

Chování živočichů i člověka lze do určité míry chápat jako konečný projev činnosti miliard nervových buněk (tzv. neuronů) v mozku a jejich spojení. Způsob, jakým spolu nervové buňky hovoří, jak se v mozku ukládají a zpracovávají informace, zůstával lidstvu až do relativně nedávné doby téměř neznámý. Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, přesto mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Přednáška poodhalí některá tajemství neurobiologického výzkumu a ukáže moderní přístupy ke zkoumání mozku.

Přednáší: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc., Fyziologický ústav AV ČR

Zdravá výživa, diety a poruchy příjmu potravy, ČT 18. 3. v 18:00

Zdravý životní styl je významný pro prevenci a léčbu psychických obtíží a je mu ve společnosti věnována rostoucí pozornost. Ale nepřiměřená pozornost nebo posedlost zdravou výživou nebo dietami může být rizikem vzniku psychických poruch, nejčastěji poruch příjmu potravy, které vnímáme jako spektrum jídelní patologie.

Přednáší: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Psychiatrická klinika 1. FL UK a VFN v Praze

Výhledy neurochirurgie, PÁ 19. 3. ve 14:00

Jaký je současný stav neurochirurgie, její možnosti, výsledky a onemocnění, která řeší? Multimodální léčba, věda a umění medicíny. Výhledy do budoucna, neurotransplantace, neuroprotézy, neuromodulace. Úskalí a rizika dneška, akademické aktivity v oboru, stav ve světě.

Přednáší: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze

Rozplétání gordického úhlu schizofrenie, PÁ v 16:00

Schizofrenie není jedno onemocnění. Jde spíše o syndrom, který v sobě skrývá řadu různých variant nemoci. Doposud jsme tento gordický uzel nedokázali rozplést. Zdá se, že nám v tom pomohou nové technologie, zejména neurozobrazovací metody a konkrétně magnetická rezonance.

Přednáší: MUDr. Filip Španiel, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Doprovodný program Týdne mozku

Nejen o Alzheimerově chorobě (PřF UK)

Pondělí 15. 3. 14:00 (20 až 30 min)

Víte, jak se liší mozek výra a prasete? Nebo co se stane, když se životní podmínky rychle změní, ale mozek na to nestihne adekvátně reagovat? Vědci ukáží nejen vypreparované mozky zvířat a jejich změny vzniklé vývojem trvajícím 500 milionů let, také vysvětlí, jaké defekty vznikají v lidském mozku a osvětlí možné souvislosti s Alzheimerovou chorobou, kdy dojde i na změny související s magnetismem.

Akutní ischemie – první pomoc a možnosti léčby (LF Hradec Králové)

Pondělí 15. 3. 15:00–16:00

Diagnostika a léčba mozkových nádorů (LF HK)

Čtvrtek 18. 3. 15:00–16:00

Kdo je „Váš ošetřující patolog?“ Pojďte a nahlédněte s námi do našeho „Klubu neviditelných“, mezi lékaře, o jejichž existenci a práci pacient někdy nemá ani tušení…

Faktory zevního prostředí jako příčiny duševních poruch (LF HK)
Úterý 16. 3. 15:00–16:00
Úvodní část přednášky zmíní význam hledání příčin duševních poruch a moderní metody tohoto výzkumu, v následující části přednášky uvedu naše první výsledky v této oblasti výzkumu.

Stimulace pomalých mozkových vln ve spánku (ČVUT)
Čtvrtek 18. 3. 9:00–10:00
BRAIN TEAM – video cca 15-20 min
Spánek hraje důležitou roli pro správnou a efektivní funkci konsolidace paměti. Stimulace mozkových vln ve správné fázi by měla vést ke zlepšení paměti a například u starších jedinců by tak v budoucnu mohla kompenzovat problémy spojené s Alzheimerovou chorobou.

Mikrovlnná neinvazivní detekce a klasifikace cévních mozkových příhod (ČVUT)
Čtvrtek 18. 3. 10:00–11:00
Vědecký tým BIO-ELEKTROMAGNETISMUS – video cca 30-45 min
Na celém světě je přibližně 10 výzkumných týmů včetně jednoho na Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI) Českého vysokého učení technického v Praze, které se zabývají zkoumáním možností využít elektromagnetické vlny o nízkých výkonech k detekci a určení typu CMP.

Chirurgická léčba epilepsie a moderní trendy v její diagnostice (ČVUT)

Středa 17. 3. 12:00 – 14:00
Vývoj počítačové metody zpracování signálů a obrazů, které asistují lékařům při diagnostice, pomáhají odhalit nepatrné léze a zkoumají podstatu fungování nejsložitější známé struktury – lidského mozku.

Chemie psychedelických látek (VŠCHT)

Úterý 16. 3. 9:30–11:00

Chemie psychedelických látek – přehled přírodních a syntetických psychedelik, jejich chemická struktura, jejich působení na organismu z farmakologického hlediska. Streamovaná přednáška s následnou diskuzí.

Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi (VŠCHT)

Úterý 16. 3. 11:00–12:30

Psychedelika jako potenciální léčiva v psychiatrické praxi – pohled lékaře psychiatra, výzkum psychedelik v NUDZu a ve světě. On-line streamovaná přednáška s následnou diskuzí.

Vliv prostředí na neuronové zpracování a vjem zvuku (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Čtvrtek 18. 3. v 10:00
Způsob, jakým neurony reagují na zvuk, je silně ovlivněn akustickým prostředím. Přednáška shrnuje nejnovější neurofyziologické a behaviorální poznatky týkající se změn zpracování frekvence, intenzity a časových vlastností zvuku v závislosti na akustickém prostředí.

Počítačové využití elektrické aktivity mozku (ZČÚ v Plzni)

Pondělí 15. 3. 9:00

Elektrická aktivita lidského mozku je přes celou řadu omezení měřitelná i na povrchu hlavy. Existují zařízení pro efektivní snímání mozkové aktivity a zároveň probíhá vývoj tzv. BCI systémů, které zprostředkovávají obousměrnou komunikaci mezi člověkem, resp. lidským mozkem, a počítačem. V rozhovoru se dozvíte o současném stavu a možnostech takového typu komunikace a konkrétních zkušenostech z různých BCI projektů.

Dnešní „umělá inteligence“ nemá mozek (Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava)

Úterý 16. 3. 10:00–11:00

Čtvrtek 18. 3. 10:00–11:00

Co stojí za dnešním úspěchem „neuronových sítí“ a jejich výkonem v oblastech, které byly donedávna pouze doménou člověka? Cílem přednášky je přiblížit, co se děje uvnitř umělých neuronových sítí a ukázat, že jsou to stále jen programy, a ne myslící bytosti.

Mozek, hudba a cizí jazyky (Univerzita Hradec Králové)

Čtvrtek 18. 3. 10:00–11:00

Jednou ze zajímavých oblastí výzkumu jazyka je vztah mezi jazykem a myšlením. Hlavním cílem přednášky je spojit znalosti současné neurovědy v oblasti mozku a zároveň je implikovat do praxe, tj. do výuky cizích jazyků. Přednáška představuje výsledky spolupráce mezi neurology a pedagogy a snaží se poukázat na vzájemné paralely vnímání hudby a cizích jazyků v mozku.

Umělecké dílo a mozek ve skeneru (Masarykova univerzita Brno)

Úterý 16. 3. 19:00–20:00

Co se děje v mozku při vnímání uměleckých děl? A mohou experimentální neurovědní přístupy skutečně nabídnout nové paradigma pro studium umění? Přednáška nastíní současné problémy a perspektivy kognitivní neurovědy vizuálního umění.

Neurovědy a současná britská dramatika (MUNI)

Čtvrtek 18. 3. 17:00–18:00

Prezentace posluchače seznámí s mozek zkoumajícími trendy britské dramatiky, přestaví ukázky z her a pokusí se v diskusi pojednat o tom, nakolik drama může sloužit jako učební pomůcka pro šíření vědeckých poznatků, myšlenkový experiment, popularizační platforma či zdroj nových, „out of the box“ pohledů na otázky, které si klade současná věda. 

Kde se v mozku bere morální soud? (MUNI)

Pátek 19. 3. 17:00–18:00

V centru zájmu stojí otázka, které mozkové oblasti jsou aktivovány při kterém druhu morálních soudů, a jaké to má normativní důsledky. Přednáška provede vývojem této napínavé diskuze, upozorní na její politicko-společenské dopady a navrhne autorovo originální rozvedení teorie duálního procesu. 

Přinese 21. století očekávaný průlom v diagnostice Alzheimerovy choroby? (Univerzita Pardubice)

Středa 17. 3. 17:00–18:00 Existují nějaké nové nadějné metody nebo techniky, které by umožnily diagnostikovat ACh v rané fázi onemocnění? Identifikovali již vědci nějaké kandidátní molekuly, pomocí nichž by bylo možné sledovat proces degenerace v mozku? Pomohly nové poznatky o etiopatogenezi těchto ND onemocnění k identifikaci těchto molekul? Odpovědi na tyto i jiné otázky dostanete v přednášce prof. Bílkové. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nové poznatky o struktuře CNS ve vztahu k chronickému stresu a možnosti jeho prevence

Pátek 19. 3. 10:00–11:00 

Co víme o struktuře mozku ve vztahu k chronickému stresu? Je možné provést redukci chronického stresu meditačními cviky?

Digitální analýza obrazu v diagnostice neurodegenerativních onemocnění (Ostravská univerzita)

Úterý 16. 3. 17:00 – 18:00

Diagnostika neurodegenerativních onemocnění je stále velmi obtížná. Vizuální hodnocení nálezů na neurozobrazovacích metodách (MR, CT, UZ) je spojeno s velkou subjektivní chybou. Z těchto důvodů jsou vyvíjeny algoritmy pro digitální analýzu obrazu. V přednášce bude představen princip těchto algoritmů a jejich využití v budoucnu.

Od atomu k civilizaci – vznik inteligentního života a jeho paralely v umělé inteligenci (Ostravská univerzita)
Mgr. Jan Hůla
Pondělí 15. 3. 17:00 – 18:00

Jaké jsou milníky během vzniku inteligentních forem života? A jak se tyto milníky odráží ve studiu a aplikaci umělé inteligence? Aktuální téma představí doktorand zabývající se výzkumně strojovým učením, pro které hledá inspiraci v oboru kognitivních věd a neurověd.

Operace mozku u pacienta při vědomí, MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

Čtvrtek 18. 3. 17:00 – 18:00Na mapě mozkové kůry nemají řečová centra stabilní a snadno definovanou pozici. Pro operace částí mozku, kde hrozí poškození řeči, je proto nutné monitorovat řečové funkce online. Tyto výkony jsou specifické tím, že se pacient v průběhu operace po zpřístupnění mozkové tkáně vzbudí a v klíčových okamžicích např. resekce nádoru je plně při vědomí, komunikující a jeho řeč je průběžně testována.

Využití nových technologií pro aktivizaci mozkových center, doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

Středa 17. 3. 17:00 – 18:00

Jak moderní technologie přispívají k rehabilitaci pacientů po chirurgických zákrocích v oblasti mozku nebo po cévní mozkové příhodě? Poslechněte si realizace a aplikace BCI systému, virtuální reality a robotiky, které vědomou aktivizací mozkových center doplněnou o technologie VR právě tento proces rehabilitace doplňují a podporují.

Filmy:  na webu festivalu budou dostupné od pondělí 15. 3. po celý týden

Mozek. Evoluce, r. Julia Kiseleva, 2019, Rusko, 86 min

Snímek přehledně prezentuje současná témata výzkumu neurovědních disciplín. Zásadní otázky ohledně fungování lidského mozku se soustředí kolem problému svobodné vůle. Co když je náš mozek biologicky determinován k určitému způsobu vnímání a chování? Co se skutečně děje v našem mozku a kolik z těchto dějů si uvědomujeme?

https://www.csfd.cz/film/923715-mozek-evoluce/galerie/?type=1

Kde jsi, když tu nejsi? r. Maartje Nevejan, 2019, Nizozemsko, 92 min

Co je vlastně protikladem skutečnosti, když i to skutečné je jen konstrukcí naší mysli? Skupina lidí, které spojuje diagnóza absence, se na nelehké otázky snaží najít odpovědi u svých nejbližších, v černých dírách, u Anishe Kapoora a především ve vlastní hlavě.

K diskuzi ke snímku byl osloven prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

https://online.watchandknow.cz/film/kde-jsi-kdyz-tu-nejsi-are-you-there/

Dar dyslexie, r. Jaroslav Černý, 2012, Česká republika, 52 min

Dokument o problematice dyslektiků. Autoři představí několik lidí, postižených dys, seznámí s jejich způsobem života, potížemi i vyrovnáním se s celoživotní jinakostí. Na příbězích úspěšných dyslektiků, kteří se naučili se svou anomálií žít a dokázali vyniknout v různých oborech, dokonce i uměleckých, přinášejí inspirativní příklady pro ostatní postižené.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10437113181-dar-dyslexie/

Toxoplazma, řídí nás parazit, r. Marek Duda, 2017, Česká republika, 52 min

Dokumentární film o zkoumání změn v lidském chování po nakažení parazitem. Toxoplasmou gondii, malým prvokem, je nakažena přibližně třetina obyvatel České republiky. Má vliv na společenskost, podezřívavost a svědomitost, prodlužuje jejich reakční doby, výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody a u žen dokonce ovlivňuje pravděpodobnost narození potomka mužského pohlaví. Jak ale tohle všechno malý prvok vlastně dokáže? Jakými mechanismy může parazit ovlivňovat chování svého hostitele?

Život s Alzheimerem, r. Petr Slavík, 2020, Česká republika, 52 min

Dokument o životě s degenerativní chorobou, a hlavně o lidech, kteří o své blízké pečují… Alzheimerova choroba je stále tak trochu společenským tabu, nemocí, o které se, pokud vás postihne, nemluví a za kterou se lidé stydí a jako taková je opředena řadou mýtů. Film se soustředí výhradně na všední život čtyř rodin, které se o své blízké starají ve svém domácím prostředí. Ukazuje, že jakkoli je to těžké, tak za určitých podmínek se s Alzheimerem dá žít.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12161203343-zivot-s-alzheimerem/

Doprovodný interaktivní program ve spolupráci s dalšími oslovenými organizacemi

Přednáška: Paměť a efektivní učení

Organizátor: Zlepsipamet.cz

Sobota 20. 3. 10:00 – 13:30

Jak funguje mozek z hlediska učení? Jak pracuje naše paměť? Co jsou „motory paměti“, a jak si zlepšit zapamatování o 100 % a více. Mozek a technologie. Psychohygiena. Motivace k učení a tvorba návyku. Paměťové techniky s využitím pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ. Přednáška ukáže dětem a rodičům, jak se učit snadněji.

Popularizační prezentace: Jak (ne)funguje náš mozek

Organizátor: Pevnost poznání

Dostupné celý víkend

V první části volné mozkové trilogie Jak (ne)funguje náš mozek sipovíme, co je to např. limbický systém a co se v něm děje, když jsme šťastní nebo naopak smutní. Na názorných animacích si ukážeme, jak se spolu neurony dorozumívají a jak do jejich „diskusí“ zasahují např. antidepresiva nebo drogy a v čem spočívají jejich rizika.

Popularizační prezentace: Paměť a jak na ni vyzrát

Organizátor: Pevnost poznání

Dostupné celý víkend

Ve druhé části volné mozkové trilogie Paměť a jak na ni vyzrát si budeme trochu netradičním způsobem povídat o paměti. Formou zajímavého experimentu se studenty si prakticky ukážeme slabiny naší krátkodobé paměti a také způsob, jak lze tuto paměťovou křižovatku obelstít. Řekneme si, co naše paměť ke správnému fungování potřebuje a co jsou to mnemotechniky.

Popularizační prezentace: Mozek dokonalý i chybující

Organizátor: Pevnost poznání

Dostupné celý víkend

Ve třetí části volné mozkové trilogie Mozek dokonalý i chybující si náš mozek představíme jako nejúžasnější, nejvýkonnější ale také nejzáhadnější orgán. Formou zábavných her a testů si ukážeme, jak si mozek umí poradit i s neúplnými nebo chybnými informacemi a zpracovat je do logického celku. Na druhé straně usvědčíme náš mozek z občasné lži. Na drobných experimentech a příkladech zrakových iluzí si pokusíme fyziologicky vysvětlit, co je např. Amesova místnost nebo v čem spočívá magičnost pravého úhlu.

Prezentace exponátu modelu mozku

Organizátor: Pevnost poznání

Dostupné celý víkend

Jaké funkce má mozek, s čeho se skládá a jak jeho části vypadají? V popularizačním videu se diváci podívají do obřího modelu lidského mozku, který se nachází v expozici Rozum v hrsti v olomoucké Pevnosti poznání. Originálním exponátem návštěvníky provede jeho autorka Ivana Fellnerová.

Ukázky povídek, které začínají na stejné začáteční písmeno

Organizátor: Pevnost poznání

Dostupné celý víkend

Sestavování textů (sloganů, povídek, básniček, fejetonů aj.), jejichž všechna slova začínají stejným písmenem, je jedna z účinných, a přitom zábavných technik trénování paměti. Sestavování slovíček do příjemně plynoucího textu, popř. textu humorného nebo dokonce napínavého je pak nejen mozkový jogging, ale skutečné dobrodružství, které dokáže pisatele zcela pohltit a odvést tak od každodenních starostí.

Povídka Prásk https://www.youtube.com/watch?v=-uM6bvL8pVk&t=22s

Povídka Mazec https://www.youtube.com/watch?v=Adi23nvP4Wo&t=61s

On-line workshop trénování kognitivních funkcí mozku

Organizátor: Fitkopromozek.cz

Neděle od 10:00

On-line worskhop je určen pro zájemce o kognitivní trénink a brainjogging. Účastníci se seznámí s činností poznávacích funkcí mozku (paměť, koncentrace, prostorová představivost apod.) a s aktivizačními postupy pro zvýšení jejich výkonnosti, získají základní informace a vhled do problematiky. V rámci praktického nácviku kognitivního tréninku si účastníci zážitkovou formou vyzkouší mnemotechniky a další způsoby mozkového joggingu, které budou schopni aplikovat v profesním i soukromém životě.

Přednáška: Dvojjazyčnost: konflikt, za který vám mozek poděkuje

Přednášející: Michal Kořenář (University of Reading)

Angličan nazývá zvíře, které má čtyři nohy, ocas, mňouká a loví myši, a cat. Čech by to samé zvíře nazval kočka a Portugalec gato. Pokud někdo mluví všemi těmito jazyky, jsou v jeho mozku na to samé zvíře napojeny tři rozličné názvy, jak je možné jej pojmenovat. Lidský mozek dokáže uplatnit tento neutuchající trénink v jazykovém konfliktu spojeném s používáním dvou jazyků i při jiných myšlenkových aktivitách. V této přednášce se dozvíte, jak dvojjazyčnost trénuje náš mozek, proč jsou bilingvní mluvčí zpravidla kreativnější, mají zlepšenou pozornost a schopnost řešit konflikt, ale i to, jak znalost více jazyků oddaluje projevy neurodegenerativních onemocnění, jakým je například stařecká demence.

Přednáška: Ženy a dívky užívající návykové látky: jaká zůstala tabu a co je dnes tématem na řešení?

Přednášející: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Michaela Duffková

Neděle 21. 3. 15:00 – 16:00

Liší se dnes ještě vůbec ženy od mužů v pití a užívání dalších látek? Jaké tabu zůstalo pro pití žen?

Kdy ženy a dívky začínají a proč? Co jsou to “zelené vdovy” ? Co děti? Mají také problémy?

Co jako společnost v tom můžeme dělat více?

Přednáška: Mozek a ztracené neurony: Alzheimerova a Parkinsonova nemoc – předtočená přednáška

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Přednášející: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ľubomíra Nováková, Ph.D.

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba představují velké strašáky lidstva, a to zejména z důvodu stárnoucí populace ve vyspělých zemích. Jak tyto choroby vznikají? Co bychom mohli dělat, abychom těmto onemocněním předešli? Společně se podíváme na to, jakým způsobem mozek ztrácí neurony.

Mozek a ztracené neurony: Alzheimerova a Parkinsonova nemoc – YouTube

Přednáška: Mozek a tajemství jazyka – předtočená přednáška

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Přednášející: Mgr. Luboš Brabenec, Mgr. Jaroslav Točík

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Je jazyk jedinečnou lidskou schopností? Jaké problémy s řečí mohou mít lidé po mrtvici? Čím to je, že se malé děti naučí cizí jazyk tak snadno? Kde v mozku bychom mohli najít centrum řeči? Jak náš jazyk ovlivňuje to, jak vnímáme okolní svět? Nejen na tyto otázky, ale i na mnoho dalších budeme na naší přednášce společně hledat odpověď.

Mgr. Luboš Brabenec/Mgr. Jaroslav Točík, Mozek a tajemství jazyka – YouTube

Přednáška: Mozek, zrak a obraz reality – předtočená přednáška

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Přednášející: Mgr. Patrik Šimko/Mgr. Monika Pupíková

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Na první pohled se může zdát, že vidění je velmi jednoduchý a přímočarý proces. Opak je pravdou a na naší přednášce to uvidíte na vlastní oči! Na co se můžete těšit? Podíváme se například na to, jak se zrak člověka liší od zraku zvířat. Dále zavítáme do světa zrakových iluzí, zaměříme se na halucinace a jiné zrakové poruchy.

Mgr. Patrik Šimko/Mgr. Monika Pupíková, Mozek, zrak a obraz reality – YouTube

Přednáška: Nahlížíme do fungování mozku aneb 20 let funkčního neuro-zobrazování v Brně

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Přednášející: Ing. Michal Mikl, Ph.D.

Sobota 20. 3. 16:00 – 16:30

Přednáška představí základní principy funkčního mapování mozku s využitím magnetické rezonance a vysvětlí, jak probíhají výzkumy s využitím funkční magnetické rezonance.

Virtuální prohlídka MAFIL (Multimodal and Functional Imaging Laboratory = Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování)

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

„Virtuálně si projděte naše špičkově vybavené laboratoře a nahlédněte pod pokličku výzkumu mezinárodních vědců a vědkyň, který přispívá k lepší kvalitě života a zdraví. Jejich výzkum může pomoci nejen s léčbou neurodegenerativních onemocnění.“ Ceitec Mafil (matterport.com)

Kvíz o ceny

Organizátor: Ceitec výzkumné centrum

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Chcete si otestovat své znalosti v oblasti neurověd? Procvičte si své mozkové závity v našem soutěžním kvízu o originální ceny CEITEC! 
Sledujte bedlivě přednášku našich neurovědců „Nahlížíme do fungování mozku aneb 20 let funkčního neurozobrazování v Brně“, která Vám se správnými odpověďmi pomůže.

Pokusy vztahující se k mozku a budou tam přítomni i jejich žáčci – přes Zoom – Zapojte mozek

Organizátor: Debrujáři

Přednášející: RNDr. Jitka Soukupová, Mgr. Andrea Tláskalová

Sobota 20. 3. 10:30 – 11:30

Anotace: Zapojte nejen svoje smysly, protože to někdy nestačí! Nenechte se při experimentování, pozorování a řešení papírových i logických hádanek klamat svými smysly a zapojte mozek!V rámci víkendových doprovodných aktivit Týdne mozku spolu s debrujáry odhalíte tajemství 3D tištěných i papírových optických iluzí, které matou naše smysly. Pustíme se společně do hravého fyzikálního a chemického experimentování s jednoduchými pomůckami, kde pouhé pozorování nestačí, ale je třeba nechat aktivně pracovat svoje ruce a mozek.

Předtočené video – Jak mozek slyší řeč očima a jak se tato schopnost mění po nošení roušek

Organizátor: Psychologický ústav AV ČR

Přednášející: Kateřina Chládková (PsÚ AV ČR a FF UK) a Václav Jonáš Podlipský (FF UP Olomouc)

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Když s někým mluvíme tváří v tvář, vnímáme jeho řeč nejen ušima, ale i očima. Ale co se stane, když celá společnost najednou změní způsob, jakým komunikuje, a informace z jedné modality se stane nespolehlivou nebo je mnohem méně často k dispozici? Tuto otázku jsme si položili v naší nedávné studii. Na jaře 2020, kdy se začaly plošně nosit roušky zakrývající ústa mluvčích, se odezírání ze rtů ve velké míře stalo nemožným.

On-line přednáška: Jazyk v mozku, mozek v jazyce

Organizátor: Psychologický ústav AV ČR

Přednášející: Filip Smolík

Neděle 21. 3. 10:00 – 11:20

Všechno, co umíme, je nějak zakódováno v lidském mozku. To platí o pro jazyk, základní způsob naší komunikace a základní nástroj k vyjadřování myšlenek. Co o tom věda ví? Sídlí jazyk v levé hemisféře, jak se někdy říká? A kde doopravdy sídlí? Řekneme si něco o tom, jak se vztah mozku a jazyka dá zkoumat. Podíváme se na poruchy, které nám o jazyce v mozku něco říkají. Je nutné chápat, že jazyk se skládá z různých schopností a dovedností: znát významy slov, pamatovat si zvuky slov, spojovat slova a pamatovat si, co jsme už řekli, nebo překládat své komunikační plány do pohybů mluvidel.

On-line testy

Organizátor: Fyziologický ústav AV ČR

Sobota 20. 3. a neděle 21. 3.

Tři on-line testy na cviční paměti. Hlavní headline: Zapoj mozek do akce, nejen během Týdne mozku. Názvy testů: Lepší je mít GPS v hlavě než v mobilu, vyzkoušej si sílu tvé paměti a schopnosti orientovat se v prostoru.

Seminář – Online o tom, když je mozek OFF LINE

Organizátor: Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)

Přednášející: Ing. Hana Maršálková, Mgr. Jan Bobek, Ph.D.

Neděle 21. 3. 14:00 – 14:30

Když vám zkratuje počítač, necháte ho opravit, nebo si koupíte nový. Mozek ale vyměnit neumíme, proto jej musíme před podobnou katastrofou chránit. Udeří-li mrtvice, začnou mozkové buňky odumírat rychlostí 2 miliony za vteřinu! Sledujte náš interaktivní program a dozvíte se, co se děje v mozku, když je náhle offline a jak tomu předejít.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)  


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *