Obyvatelia Drahoviec získajú opäť nezávadnú pitnú vodu. Obec ako prvá na Slovensku vyčistí potrubia patentovaným ekologickým spôsobom

Dalito.sk/Voda z vodovodného potrubia v Drahovciach pred (vľavo) a po vyčistení metódou COMPREX®/foto: WILSEKO
PR -

Obec Drahovce ako prvá na Slovensku realizuje unikátny projekt ekologického čistenia obecného vodovodu patentovaným systémom COMPREX®. Ide o pilotný projekt, ktorý na Slovensku prvýkrát v obci realizuje spoločnosť Wilseko z Košíc. Systém čistenia je patentovaný v rámci celej Európy a nepoužíva žiadne chemikálie či iné prísady, pracuje šetrne aj k starším potrubiam iba na báze tlaku a malého množstva vody. Obyvatelia sa tak opäť dostanú k zdravotne nezávadnej pitnej vode bez usadenín v rozvodoch.

„Vyčisť dlhodobo zanedbaný obecný vodovod bolo jedným z mojich cieľov pri nástupe do funkcie starostu. Problémom bolo však nájsť spoločnosť, ktorá vie tento zámer zrealizovať nielen šetrne k starému potrubiu, ale aj ekologicky. Teší nás, že sme po dlhom hľadaní našli spoločnosť Wilseko, ktorá spĺňa naše požiadavky aj z hľadiska ekonomických nákladov.  V priebehu júla vyčistíme celé potrubie v obci v dĺžke 14 kilometrov až po vodomery domácností,“ hovorí starosta obce Drahovce Miroslav Ledecký.

Spoločnosť Wilseko spúšťa čistenie komunálnych  domových rozvodov aj z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o tieto siete po celé desaťročia. Hlavný benefit pre obyvateľov je, že sa opäť dostanú k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode.

Tento spôsob čistenia nie je unikátny iba na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy. Čistenie patentovanou metódou COMPREX® nepoužíva žiadne chemikálie ani iné prísady. Sústredíme sa na čistenie počítačom riadeným prúdom vody a vzduchu, ktoré vytvoria v potrubí rázy, ktoré odlupujú nečistoty. Zároveň pracujeme s prevádzkovým tlakom potrubia. Dokážeme vypláchnuť mechanické nečistoty, biofilmy či nánosy. Spôsob šetrí nielen prírodné zdroje, ľudské zdravie, ale aj čas – denne dokážeme vyčistiť 1,5 kilometra potrubia pre pitnú úžitkovú vodu,“ vysvetľuje Tomáš Sleziak, CEO spoločnosti Wilseko z Košíc.

Podľa neho hmotnosť nečistôt v potrubí závisí od realizácie systému, od zdroja pitnej vody a iných faktorov: „Je náročné presne povedať, o aké množstvo ide, bavíme sa však o kilách až stovkách kilogramov nečistôt. Najzaujímavejšie nečistoty boli doteraz usadeniny piesku a vápnika v jednom odkaľovacom potrubí, ktoré bolo zanedbané až 30 rokov!“

Spoločnosť Wilseko doteraz realizovala prevažne priemyselné čistenia potrubí v strednej Európe ako napríklad rozvody pre Ostravské vodárny a kanalizace. a. s., (OVAK), rozvody na vodnom diele Gabčíkovo – Čunovo, rozvody odkaľovacej vody v jadrovej elektrárni Mochovce či rozvody v rafinérii Kralupy nad Vltavou.

Kedy čistiť potrubia?

  • Biofilm
  • Železité usadeniny
  • Mangánové blato
  • Inkrusty
  • Usadeniny piesku
  • Vyzrážaný vápnik
  • Uvoľnenia z pieskovej filtrácie

O spoločnosti Wilseko

Firma Wilseko z Košíc je so svojím portfóliom služieb čistenia a dezinfekcie rozvodov vody pre priemyselné objekty, komunál aj domácnosti najväčšia spoločnosť v strednej Európe. Od roku 2014 sa orientuje na slovenský, český, poľský, maďarský a rakúsky trh. Ako jediná spoločnosť na Slovensku využíva na čistenie potrubí a rozvodov patentovaný systém COMPREX®  bez použitia chemikálií iba mechanicky s pomocou tlakovania a malého množstvo pitnej vody za minimálnej spotreby energií.Hlavným cieľom spoločnosti Wilseko je byť zodpovedným partnerom v oblasti priemyslu, komunálu a dostupným partnerom v oblasti rodinných domov a domácností. Spoločnosť má aktuálne 15 zamestnancov. Viac o službách spoločnosti nájdete na Wilseko.sk.