Poradňa

Od 1. februára 2020 profesionálni športovci už aj ako SZČO

Novela zákona o športe, ktorú schválila Národná rada SR, umožňuje od 1. februára 2020 profesionálnemu športovcovi vykonávať  šport buď ako zamestnanec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) na základe inej zmluvy.

Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca do 31. decembra 2021, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.

„Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely sociálneho poistenia považovaný za SZČO s oprávnením, pretože takejto osobe vznikne oprávnenie vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činnej osobe dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.


Ak profesionálnemu športovcovi ako SZČO následne vznikne povinné sociálne poistenie, vznik tohto poistenia, výšku poistného aj údaje potrebné na identifikáciu platby mu oznámi Sociálna poisťovňa.

DALI TO: Majstrami sveta opäť študenti UK


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *