Poradňa

Od júla pandemické ošetrovné s podmienkou a nové životné minimum, exekučné zrážky aj predčasný dôchodok

Pandemické ošetrovné za jún Sociálna poisťovňa vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia.

V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa (SP) od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné  na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

V tejto súvislosti SP upozorňuje rodičov poberajúcich pandemické ošetrovné, že za mesiac jún je potrebné použiť už len toto tlačivo. Určené je všetkým poberateľom dávky (teda nielen novým žiadateľom, ale aj tým, ktorí poberajú dávku už dlhšie obdobie).


„Rodičia, ktorí už zaslali príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne staré tlačivo čestného vyhlásenia, musia vypísať nové tlačivo a zaslať ho vo vlastnom záujme opätovne. V opačnom prípade im nebude dávka ošetrovné vyplatená,“ uviedla Jana  Hrabková z tlačového oddelenia SP.

Životné minimum od 1. júla 2020 ovplyvní dávky

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na 214,83 eur mesačne. Zmena životného minima k tomuto dátumu ovplyvní exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok.


Exekučné zrážky z dôchodkovej dávky od 1. júla 2020

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020 väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 % životného minima.

Do 30. júna 2020 predstavuje životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška pre dôchodcu ako povinného je 100 % životného minima, teda 210,20eur mesačne. Po zmene životného minima od 1. júla 2020 to bude viac – 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima a od 1. júla 2020 sa sumazvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa,“ upozorňuje Mária  Ďurišová z tlačového oddelenia SP.


Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. Neznamená to však, že exekúcia zanikla.

Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.

Po zmene životného minima od 1. júla 2020 vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste 2020, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl 2020 zrazené navyše. O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia písomne informovaní.


Predčasný starobný dôchodok od 1. júla 2020

Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je to 252,30 eur).


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *