Od júla pandemické ošetrovné s podmienkou a nové životné minimum, exekučné zrážky aj predčasný dôchodok

Pandemické ošetrovné za jún Sociálna poisťovňa vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia. V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa (SP) od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné  na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. V tejto súvislosti SP upozorňuje rodičov poberajúcich pandemické ošetrovné, že za mesiac jún je potrebné použiť už len … Čítať ďalej Od júla pandemické ošetrovné s podmienkou a nové životné minimum, exekučné zrážky aj predčasný dôchodok